Laceulle OM › Trails

TRAILS

Laceulle OM

Laceulle, O. M., Nederhof, E., van Aken, M. A. G. and Ormel, J. Adolescent Personality: Associations With Basal, Awakening, and Stress-Induced Cortisol Responses. Journal of Personality, 2015 Jun;83(3):262-73. doi: 10.1111/jopy.12101. Epub 2014 May 26.

Wat was al bekend over het onderwerp

  • Persoonlijkheid wordt vaak verondersteld samen te hangen met de hoeveelheid van  het stresshormoon cortisol.
  • Eerdere studies naar de relatie tussen persoonlijkheid en cortisol hebben soms wel en soms geen verband gevonden.
  • Deze eerdere studies hebben zich voornamelijk gericht op cortisol gemeten tijdens een stressvolle situatie

Wat deze studie toevoegt

  • Cortisol gemeten in rust (basale cortisol) is gerelateerd aan verschillende persoonlijkheidstrekken waaronder facetten van emotionele stabiliteit, extraversie en consciëntieusheid.
  • Andere cortisolmaten, zoals cortisol gemeten tijdens een stressvolle situatie, hangen niet samen met persoonlijkheid.

Link naar het artikel via Pubmed