2015 › Trails

TRAILS

2015

Stressfysiologische uitkomstmaten: Antistoffen, angst, depressie en de cortisol stressrespons van adolescenten

Auteurs: François M, Schaefer JM, Bole-Feysot C, Déchelotte P, Verhulst FC, Fetissov SO

Wat is bekend over dit onderwerp

 • Het hormoon ghreline is belangrijk voor de regulatie van honger en speelt ook een rol bij de respons op stress en bij angst en depressie.
 • Antilichamen tegen ghreline beschermen ghreline tegen afbraak waardoor het effect van ghreline kan worden versterkt. Het is niet bekend of ghreline antilichamen ook een invloed kunnen hebben op angst en depressie.
 • Antilichamen tegen ghreline zijn aanwezig in mensen met eetstoornissen. Het is niet bekend in hoeverre deze ook aanwezig zijn in de algemene bevolking en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van deze antilichamen

Wat voegt deze studie toe

 • Ghreline antilichamen zijn zwak geassocieerd met angst in meisjes en met cortisol reactiviteit tijdens een stress experiment. Deze associaties blijven niet bestaan als wordt gecorrigeerd voor de hoeveelheid statistische testen die is uitgevoerd.
 • Ghreline antilichamen zijn aanwezig in iedereen van de algemene bevolking. De hoeveelheden van ghreline antilichamen correleren met de hoeveelheden van influenza antilichamen.
 • Het is mogelijk dat ghreline antilichamen ontstaan volgens het ´molecular mimicry´ concept: ghreline lijkt op bepaalde influenza eiwitten.

Stressfysiologische uitkomstmaten: Markers of stress and inflammation as potential mediators of the relationship between exercise and depressive symptoms: Findings from the TRAILS study

Auteurs: Booij SH, Bos EH, De Jonge P, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Mensen die regelmatig sporten hebben doorgaans minder depressieve klachten en sportinterventies lijken depressieve klachten effectief te verminderen
 • Depressieve symptomen worden vaak onderverdeeld in stemmingsgerelateerde en lichamelijke symptomen
 • Sporten heeft mogelijk invloed op een aantal lichamelijke processen, die op hun beurt mogelijk lichamelijke en stemmingsgerelateerde symptomen beïnvloeden

Wat deze studie toevoegt

 • Hartslag veranderingen bij psychosociale stress verklaarde gedeeltelijk de relatie tussen sporten en stemmingsgerelateerde (maar geen lichamelijke) symptomen van depressie
 • Mensen die regelmatig sportten hadden 2 jaar later een verlaagde hartslag verandering bij stress en minder stemmingsgerelateerde symptomen, ten opzichte van mensen die niet regelmatig sportten
 • Veranderingen in het stress hormoon cortisol of in het immuunsysteem speelden geen rol in het positieve effect van sporten op stemmingsgerelateerde symptomen

Stressfysiologische uitkomstmaten: Glucocorticoid receptor gene methylation and HPA-axis regulation in adolescents. The TRAILS study

Auteurs: Van der Knaap LJ, Oldehinkel AJ, Verhulst FC, Van Oort FVA, Riese H

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • De relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en latere psychische problemen zou verklaard kunnen worden door veranderingen in de werking van het stress-hormoon cortisol.
 • De glucocorticoïd receptor regelt de hoeveelheid cortisol en speelt dus een belangrijke rol in de reactie op stress.
 • Veranderingen rondom het DNA van deze receptor hebben invloed hebben op het aan- en uitschakelen van het gen voor deze receptor. Deze zogenaamde DNA methylering beïnvloedt zo de hoeveelheid receptoren die gemaakt wordt.

Wat voegt deze studie toe?

 • De mate van methylering in het DNA van de glucocorticoïd receptor heeft geen invloed op de activatie van de stressreactie.
 • Bij mensen die meer methylering in het DNA van de glucocorticoïd receptor hebben duurt het langer voordat het stress-hormoon cortisol weer een normale waarde bereikt.

Stressfysiologische uitkomstmaten: Predicting mental disorders from hypothalamic-pituitary-adrenal axis functioning: a three-year follow-up in the TRAILS study

Auteurs: Nederhof E, Van Oort FVA, Bouma EMC, Laceulle OM, Oldehinkel AJ, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • De oorzaken van emotionele en gedragsproblemen overlappen tenminste gedeeltelijk.
 • Het anders functioneren van de hypothalamus hypofyse bijnieras, ook wel HPA-as genoemd, wordt in verband gebracht met verschillende psychische problemen.
 • Het functioneren van de HPA-as kan gemeten worden direct na het wakker worden, in rust, of voor, tijdens en na afloop van een stressvolle opdracht zoals een spreekbeurt.

Wat deze studie toevoegt?

 • Jongeren bij wie de HPA-as langzamer herstelt na een spreekbeurt, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van psychische problemen.
 • Dit verhoogde risico geldt zowel voor emotionele als voor gedragsproblemen.
 • Langzamer herstel zou misschien kunnen betekenen dat jongeren de spreekbeurt ervaarden als onvoorspelbaarder en oncontroleerbaarder dan andere jongeren.

Stressfysiologische uitkomstmaten: Adolescent Personality: Associations With Basal, Awakening, and Stress-Induced Cortisol Responses

Auteurs: Laceulle OM, Nederhof E, Van Aken MAG, Ormel J

Wat was al bekend over het onderwerp

 • Persoonlijkheid wordt vaak verondersteld samen te hangen met de hoeveelheid van  het stresshormoon cortisol.
 • Eerdere studies naar de relatie tussen persoonlijkheid en cortisol hebben soms wel en soms geen verband gevonden.
 • Deze eerdere studies hebben zich voornamelijk gericht op cortisol gemeten tijdens een stressvolle situatie

Wat deze studie toevoegt

 • Cortisol gemeten in rust (basale cortisol) is gerelateerd aan verschillende persoonlijkheidstrekken waaronder facetten van emotionele stabiliteit, extraversie en consciëntieusheid.
 • Andere cortisolmaten, zoals cortisol gemeten tijdens een stressvolle situatie, hangen niet samen met persoonlijkheid.

Stressfysiologische uitkomstmaten: Chronische stress en mentale gezondheid bij jongeren: Beïnvloedende effecten van basale cortisol en psychiatrische familiegeschiedenis

Auteurs: Zandstra ARE, Hartman CA, Nederhof E, Van den Heuvel ER, Dietrich A, Hoekstra PJ, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Sommige mensen krijgen psychische problemen na weinig stress, terwijl anderen ondanks veel stress geen psychische problemen krijgen. De vraag is waar deze verschillen tussen mensen door worden veroorzaakt.
 • Eerder onderzoek suggereerde dat de hoeveelheid van het stresshormoon cortisol te maken kan hebben met gevoeligheid voor psychische problemen.
 • Misschien heeft stress vooral een effect in mensen waarbij veel psychische problemen in de familie voorkomen.

Wat voegt deze studie toe?

 • De hoeveelheid cortisol en familiegeschiedenis hebben beiden te maken met gevoeligheid voor psychische problemen na stress.
 • De effecten zijn ook afhankelijk van het soort psychische problemen: gedragsproblemen hebben een ander verband met deze factoren dan emotionele problemen.
 • De effecten hangen ook af van het soort stress en de duur ervan.

Stressfysiologische uitkomstmaten: De rol van basale cortisol in het voorspellen van psychische problemen gedurende de overgang naar de middelbare school

Auteurs: Zandstra ARE, Ormel J, Nederhof E, Hoekstra PJ, Hartman CA

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Eerder onderzoek heeft laten zien dat de hoeveelheid van het stresshormoon cortisol samenhangt met de gevoeligheid voor stress.
 • Individuele verschillen in de gevoeligheid voor stress vallen vooral op bij grote veranderingen, zoals de overgang naar de middelbare school.
 • Eerder onderzoek heeft gevonden dat de overgang naar de middelbare school zorgde voor psychische problemen. Dit onderzoek hield geen rekening met hoe deze overgang werd ervaren door de jongeren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Jongeren met veel cortisol kregen meer psychische problemen als ze de overgang naar de middelbare school als negatief hadden ervaren, maar jongeren met weinig cortisol niet.
 • Als de overgang naar de middelbare school positief werd ervaren, was er geen verband met psychische problemen.
 • Jongeren met veel cortisol lijken gevoeliger voor psychische problemen als ze stressvolle veranderingen meemaken.