2018 › Trails

TRAILS

2018

Pesten en populariteit: Zelfwaardering en sociale status zoals gezien door leeftijdsgenoten tijdens de vroege adolescentie, en voorspelling van eetpathologie op jong volwassen leeftijd

Auteurs: Smink FRE, Van Hoeken D, Dijkstra JK, Deen M, Oldehinkel AJ, Hoek HW

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Er wordt vaak gedacht dat een laag zelfbeeld de kans op het ontwikkelen van eetproblemen vergroot. Het is nog niet echt duidelijk of dit daadwerkelijk zo is.
 • Iemands zelfbeeld wordt onder andere bepaald door vergelijking met leeftijdgenoten. Zeker in de adolescentie spelen leeftijdgenoten een belangrijke rol.
 • Hoe iemand zichzelf ziet kan anders zijn dan hoe leeftijdgenoten tegen die persoon aankijken; het is belangrijk om deze twee zaken goed te onderscheiden.

Wat voegt deze studie toe?

 • In deze studie werd gevonden dat een laag zelfbeeld op elfjarige leeftijd, vooral een laag zelfbeeld met betrekking tot het uiterlijk, voorspelde of iemand ruim tien jaar later eetproblemen had.
 • Een lage populariteit onder leeftijdgenoten voorspelde eveneens eetproblemen. Verrassend genoeg hadden ook adolescenten die juist wel geliefd waren bij leeftijdgenoten meer kans op latere eetproblemen.

Pesten en populariteit: Sociale voorspellers van welbevinden en functioneren bij jongvolwassenen (een TRAILS studie)

Auteurs: Richards JS, Hartman CA, Jeronimus BF, Ormel J, Reijneveld SA, Veenstra R, Verhulst FC, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Zowel de relatie van jongeren met hun ouders als die met vrienden voorspellen hoe ze gaan functioneren als volwassenen.
 • Hoe de relatie met ouders het effect van vriendschapservaringen beïnvloedt, en omgekeerd, is minder duidelijk.

Wat voegt deze studie toe?

 • Vooral de relatie van jongeren hun met ouders voorspelt later functioneren.
 • Of en hoe vriendschapservaringen tijdens de adolescentie later functioneren beïnvloeden hangt af van de relatie met de ouders.
 • Een goede relatie met ouders kan beschermen tegen negatieve vriendschapservaringen, en andersom, maar negatieve ervaringen met ouders en vrienden kunnen elkaars effecten versterken.
 • Het is belangrijk om de effecten van de relaties met ouders en vrienden samen te bestuderen.