Preventive child health care findings on early childhood predict peer-group social status in early adolescence › Trails

TRAILS

Preventive child health care findings on early childhood predict peer-group social status in early adolescence

Kinderen en adolescenten met een lage sociale status onder leeftijdgenoten lopen het risico verschillende problemen te krijgen, waaronder gepest worden. Het wetenschappelijk bewijs voor de gezamenlijke effecten van vroege risicofactoren op een lage sociale status is echter beperkt. Daarom proberen we in deze studie te voorspellen welke kinderen in de preadolescentie een verhoogde kans lopen om afgewezen of genegeerd te worden door leeftijdgenoten op basis van regulier door de JGZ verzamelde gegevens over de vroege ontwikkeling. Indicatoren (uit de vroege kindertijd) werden op verschillende momenten gemeten, van de zwangerschap tot vierjarige leeftijd. Sociale status op elfjarige leeftijd werd vastgesteld op basis van beoordelingen van leeftijdgenoten. De resultaten wijzen uit dat verschillende vroege indicatoren voorspellen of een kind in de preadolescentie wordt genegeerd of afgewezen door leeftijdgenoten. Kinderen met een laag geboortegewicht, problemen als jong kind met de motoriek of met slapen, en kinderen met laagopgeleide ouders liepen meer kans om als preadolescent genegeerd te worden; kinderen met vroege aandachtstekort / hyperactiviteit problemen liepen hierop minder kans. Jongens, kinderen van laagopgeleide ouders, en kinderen met externaliserende problemen in de vroege kindertijd liepen meer kans om te worden afgewezen als preadolescent. De conclusie is dat JGZ-gegevens over de vroege - motorische en sociale - ontwikkeling de sociale status (negeren en afwijzing door leeftijdgenoten) in de preadolescentie voorspellen. De JGZ kan een goede setting zijn om problemen met de toekomstige sociale status te monitoren.