School absenteeism as a perpetuating factor of functional somatic symptoms in adolescents: the TRAILS Study › Trails

TRAILS

School absenteeism as a perpetuating factor of functional somatic symptoms in adolescents: the TRAILS Study

Jongeren die last hebben van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (SOLK), zoals vermoeidheid en pijn, blijven vaker thuis van school dan jongeren die geen last hebben van deze klachten. Wij wilden weten of thuisblijven van school een ongunstig effect heeft op het beloop van SOLK. Jongeren zouden thuis namelijk meer op hun klachten gericht kunnen raken dan op school. Het thuisblijven van school op de tweede meting van TRAILS hield inderdaad verband met meer SOLK op de derde meting. Ondanks dat er ander type onderzoek nodig is om dit echt te bewijzen, lijkt het erop dat het belangrijk is om jongeren die last hebben van SOLK zoveel mogelijk op school te houden of terug naar school te krijgen. Verder zijn we in dit onderzoek nagegaan of het ongunstige effect van schoolverzuim uitbleef voor jongeren die op school gepest werden, aangezien deze jongeren thuis bevrijd zijn van het pestgedrag. Inderdaad had het thuisblijven van school geen effect op het verloop van SOLK van gepeste jongeren.