Depression Trajectories, Inflammation, and Lifestyle Factors in Adolescence: The TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey › Trails

TRAILS

Depression Trajectories, Inflammation, and Lifestyle Factors in Adolescence: The TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Ontstekingswaarden zijn een indicatie van een ontsteking ergens in het lichaam.
  • Bij volwassen hangen depressieve klachten samen met hogere ontstekingswaarden, maar of dit ook zo is bij jongeren is nog niet helemaal duidelijk.
  • Ook weten we niet of leefstijlfactoren zoals roken, weinig bewegen en overgewicht een rol spelen in deze relatie.

Wat voegt deze studie toe

  • In dit onderzoek hadden jongeren met langdurige depressieve klachten hogere ontstekingswaarden dan jongeren zonder deze klachten.
  • Deze samenhang werd deels veroorzaakt omdat jongeren met depressieve klachten meer roken.