Laceulle OM › Trails

TRAILS

Laceulle OM

Laceulle, O.M., Ormel, J., Vollebergh, W.A.M., van Aken, M.A.G., & Nederhof, E. A test of the vulnerability model: temperament and temperament change as predictors of future mental disorders – the TRAILS study. Journal of Child Psychology and Psychiatry (2014) 227–236

Wat was er al bekend over het onderwerp

  • Temperament (en persoonlijkheid) zijn gerelateerd aan psychische problemen
  • Er zijn verschillende theoretische modellen die de samenhang trachten te verklaren, waaronder het Vulnerability model dat ervan uitgaat dat mensen met een bepaald temperament kwetsbaarder zijn voor de ontwikkeling van psychische problemen
  • Studies naar de relatie tussen temperament en psychische problemen en de mogelijke theoretische modellen zijn voornamelijk cross-sectioneel (en niet longitudinaal) van aard

Wat deze studie toevoegt

  • In lijn met het ‘Vulnerability  model’ is gevonden dat temperament (vooral frustratie) op 11-jarige leeftijd  voorspellend is voor  psychische problemen in de adolescentie
  • Onwenselijke veranderingen in temperament (zoals een stijging in frustratie) maken jongeren extra kwetsbaar
  • Sommige temperamenttrekken maken kwetsbaar voor psychische problemen in het algemeen, terwijl anderen trekken alleen kwetsbaar maken voor bepaalde psychische problemen

Link naar het artikel via Pubmed