The dimensional nature of externalizing behaviors in adolescence: Evidence from a direct comparison of categorical, dimensional, and hybrid models › Trails

TRAILS

The dimensional nature of externalizing behaviors in adolescence: Evidence from a direct comparison of categorical, dimensional, and hybrid models

Onderzoekers herkennen het belang van een accuraat klassificatie systeem voor externaliserende stoornissen. Veel van dit werk heeft zich echter laten leiden door een a priori voorkeur voor categorale in plaats van dimensionele denkbeelden. Nieuwe statistische technieken maken het nu mogelijk om zowel categorale als dimensionele modellen voor psychopathologie empirisch te vergelijken. In dit onderzoek hebben we de “fit” van het categorale en dimensionele model van externaliserende gedragingen in een grote representatieve groep adolescenten op twee tijdstippen die bijna 2,5 jaar uit elkaar lagen met elkaar vergeleken (N=2027; gemiddelde leeftijd op tijdstip 1 = 11.09 jaar; 50,8% meisjes). Delinquent en agressief gedrag werd vastgesteld met de Child Behavior Checklist (rapportage door zowel kind als ouder). Voor latente trekken, latente klasse en zogenaamde factor mixed modellen is gekeken welke het beste passen op de data. Voor beide tijdstippen paste het latente trek model het beste. De item parameters gaven aan de moeilijkheidgraad van de items netjes over de gehele dimensie waren verspreid. Wij concluderen dat classificatie modellen van externaliserende problemen beter gebaseerd kunnen worden op empirisch bewijs dan op a priori voorkeuren. De huidige classificatie systemen conceptualiseren externaliserende problemen in termen van vaststaande groepen terwijl dit beter als dimensies zou kunnen.