Anhedonia and depressed mood in adolescence: course, stability, and reciprocal relation in the TRAILS study › Trails

TRAILS

Anhedonia and depressed mood in adolescence: course, stability, and reciprocal relation in the TRAILS study

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Anhedonie (weinig plezier) en depressieve stemming tijdens de adolescentie voorspellen het ontstaan van een depressie in de volwassenheid.
  • Anhedonie en depressieve stemming zijn twee kernsymptomen van depressie, maar geassocieerd met verschillende psychobiologische systemen.
  • Over het beloop en de stabiliteit van anhedonie en depressieve stemming en hun onderlinge relatie tijdens de adolescentie is weinig bekend.

Wat deze studie toevoegt:

  • Tussen 11 en 19 jaar daalt anhedonie bij jongens en meisjes, terwijl bij meisjes depressieve stemming stijgt.
  • Depressieve stemming gaat even vaak vooraf aan anhedonie als andersom: de symptomen beïnvloeden elkaar over de tijd heen.
  • In de late adolescentie is anhedonie stabieler, d.w.z. meer chronisch en sterker geassocieerd met depressieve stemming.