Sociale en individuele antecedenten van antisociaal gedrag dat begint in de adolescentie › Trails

TRAILS

Sociale en individuele antecedenten van antisociaal gedrag dat begint in de adolescentie

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Jongeren, die probleemgedrag vertonen, beginnen daar op verschillende leeftijden mee.
  • Een kleine groep jongeren vertoont al tijdens de kindertijd probleemgedrag. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op ADHD, cognitieve, en neuropsychologische aandoeningen.
  • Een grotere groep jongeren vertoont pas vanaf de tienerjaren probleemgedrag en stopt er ook weer mee. Men denkt dat deze jongeren minder bang zijn risico’s te nemen en meer vrienden hebben.

Wat voegt deze studie toe

  • In Nederland vertonen minder jongeren probleemgedrag vanaf de tienerjaren dan in andere landen.
  • Vooral jongeren, die in eenoudergezinnen opgroeien en veel afwijzing door hun vaders voelen, hebben een hoger risico om vanaf de tienerleeftijd probleemgedrag te gaan vertonen.
  • In TRAILS werd geen bewijs gevonden dat probleemgedrag beginnend op de tienerleeftijd samenhangt met het al dan niet hebben van vrienden. Ook of jongeren het wel of niet leuk vinden om nieuwe riskante dingen te doen hangt niet samen met probleemgedrag dat op de tienerleeftijd begint.