ADHD symptomen in het midden van de adolescentie voorspelen persoonlijk gerelateerde stressoren in de late adolescentie voor adolescenten homozygoot voor de S-allel van de 5-HTTLPR › Trails

TRAILS

ADHD symptomen in het midden van de adolescentie voorspelen persoonlijk gerelateerde stressoren in de late adolescentie voor adolescenten homozygoot voor de S-allel van de 5-HTTLPR

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • ADHD en stress zijn gerelateerd, maar veroorzaakt ADHD stress, of is het juist omgekeerd en veroorzaakt stress ADHD?
  • Genetische variaties in de serotonine transporter beïnvloeden de relatie stress → ADHD maar het is onduidelijk of dit andersom ook geldt.
  • Om de relatie tussen ADHD en stress nog beter te begrijpen maken we onderscheid tussen persoonlijke stressoren (afhankelijk van de persoon) en omgevingsstressoren (onafhankelijk van de persoon).

Wat voegt deze studie toe?

  • Zowel omgevings- als persoonlijke stressoren voorspellen ADHD symptomen bij jongeren niet.
  • Jongeren met bepaalde genetische variaties in de serotonine transporter die hoge ADHD symptomen ervaren, hebben een grotere kans om persoonlijke stressoren te ervaren twee jaar later.
  • Genetische variaties kunnen dus ook de relatie ADHD → stress beïnvloeden.