De tijd tussen het ontstaan van psychiatrische stoornissen en het eerste contact in de zorg in een bevolkingssteekproef van Nederlandse adolescenten › Trails

TRAILS

De tijd tussen het ontstaan van psychiatrische stoornissen en het eerste contact in de zorg in een bevolkingssteekproef van Nederlandse adolescenten

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Psychiatrische stoornissen komen vaak voor. Een eerste psychiatrische stoornis ontstaat vaak al in de kindertijd of adolescentie.
  • Slechts een minderheid van de jongeren met een psychiatrische stoornis ontvangt professionele hulp.
  • Onderzoek bij volwassenen heeft aangetoond dat mensen vaak lang wachten, soms wel tientallen jaren, totdat ze professionele hulp zoeken voor een psychiatrische stoornis.
  • Hoe lang het duurt voordat jongeren professionele hulp zoeken weten we niet, omdat dit soort onderzoek tot nu toe alleen nog maar onder volwassenen is gedaan.

Wat deze studie toevoegt?

  • Voor het eerst is bij jongeren van 18 tot 20 jaar onderzocht hoe lang ze na het ontstaan van een psychiatrische stoornis wachten totdat ze professionele hulp zoeken. Ook dit blijkt vaak al vele jaren te zijn.
  • Voor veel psychiatrische stoornissen die in de kindertijd zijn ontstaan, zoals scheidingsangst en fobieën, hebben jongeren van 18 tot 20 jaar (nog) geen hulp gezocht.
  • Jongeren zoeken het snelst hulp voor stemmingsstoornissen, zoals een depressie, maar zelfs voor een depressie zoekt slechts een derde van de jongeren binnen een jaar hulp.
  • In het algemeen geldt: hoe vroeger in het leven een psychiatrische stoornis is ontstaan, des te langer het duurt voordat jongeren hulp zoeken.
  • Het maakt niet zoveel uit of we kijken naar geestelijke gezondheidszorg in het algemeen of naar tweedelijnszorg in het bijzonder; de bevindingen zijn vrijwel gelijk.