Jörg F › Trails

TRAILS

Jörg F

Jörg F, Visser E, Ormel J, Reijneveld SA, Hartman CA, Oldehinkel AJ. Mental health care use in adolescents with and without mental disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2015 Aug 15.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • De laatste jaren maken kinderen en adolescenten steeds vaker gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
  • Lang niet alle kinderen en adolescenten met psychische problemen zoeken hulp; schattingen lopen uiteen van 25-33%.
  • Van volwassenen is bekend dat niet iedereen die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgt, een psychiatrische diagnose heeft; of dit ook bij adolescenten speelt is onbekend.
  • Is er nu sprake van overbehandeling (hulp krijgen zonder dat er sprake is van psychische problemen) of onderbehandeling (geen hulp krijgen in aanwezigheid van psychische problemen) bij adolescenten?

Wat voegt deze studie toe?

  • Van alle adolescenten met een psychiatrische stoornis ontvangt 35% gespecialiseerde GGZ. Bij drie of meer stoornissen stijgt dit percentage tot 55%.
  • Een derde van de zorggebruikers (29%) heeft geen psychiatrische stoornis; velen van hen hebben volgens hun docenten problemen op het gebied van aandacht, impulsiviteit en/of hyperactiviteit.
  • Adolescenten met een psychiatrische diagnose die geen gebruik maken van gespecialiseerde ggz, hebben vaak ook geen andere vorm van zorg.

Link naar het artikel via Pubmed