2015 › Trails

TRAILS

2015

Zorggebruik: Mental health care use in adolescents with and without mental disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry

Auteurs: Jörg F, Visser E, Ormel J, Reijneveld SA, Hartman CA, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • De laatste jaren maken kinderen en adolescenten steeds vaker gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
  • Lang niet alle kinderen en adolescenten met psychische problemen zoeken hulp; schattingen lopen uiteen van 25-33%.
  • Van volwassenen is bekend dat niet iedereen die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgt, een psychiatrische diagnose heeft; of dit ook bij adolescenten speelt is onbekend.
  • Is er nu sprake van overbehandeling (hulp krijgen zonder dat er sprake is van psychische problemen) of onderbehandeling (geen hulp krijgen in aanwezigheid van psychische problemen) bij adolescenten?

Wat voegt deze studie toe?

  • Van alle adolescenten met een psychiatrische stoornis ontvangt 35% gespecialiseerde GGZ. Bij drie of meer stoornissen stijgt dit percentage tot 55%.
  • Een derde van de zorggebruikers (29%) heeft geen psychiatrische stoornis; velen van hen hebben volgens hun docenten problemen op het gebied van aandacht, impulsiviteit en/of hyperactiviteit.
  • Adolescenten met een psychiatrische diagnose die geen gebruik maken van gespecialiseerde ggz, hebben vaak ook geen andere vorm van zorg.