2014 › Trails

TRAILS

2014

Zorggebruik: Gebruik door adolescenten van zorg vanwege gedragsmatige en emotionele problemen: types, trends en determinanten

Auteurs: Reijneveld SA, Wiegersma PA, Ormel J, Verhulst FC, Vollebergh WAM, Jansen DEMC

Doel. Adolescenten gebruiken verschillende types zorg vanwege gedrags- en emotionele problemen, maar we weten weinig over leeftijdsontwikkelingen en determinanten per type zorg. We wilden het gebruik van zorg door adolescenten beoordelen vanwege gedrags- en emotionele problemen, in het algemeen en naar type en de determinanten ervan, in de leeftijd van 10-19 jaar. Methoden. We verkregen over 2.230 adolescenten in de leeftijd van 10-19 jaar longitudinale gegevens uit vier metingen met betrekking tot het gebruik van algemene zorg en gespecialiseerde zorg (jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg) in de voorgaande 6 maanden, de Child Behavior Checklist (CBCL) en Youth Self-Report. en kenmerken van het kind en het gezin. We analyseerden gegevens met multilevel logistische regressie. Resultaten. Het gebruik van zorg steeg van 20,1% op 10/11 leeftijd naar 32,2% op 19-jarige leeftijd: algemene zorg werd het meest gebruikt. Op de leeftijd van 10/11 was het gebruik hoger bij jongens, op 19-jarige leeftijd bij meisjes. Het gebruik van algemene zorg nam voor beide geslachten toe, terwijl het gebruik van gespecialiseerde zorg bij meisjes toenam, maar bij jongens afnam. Deze differentiële verandering was geassocieerd met CBCL externaliserende en internaliserende problemen, schoolproblemen, gezins-sociaaleconomische status en ouderlijke echtscheiding. Voorafgaande CBCL-problemen voorspelden meer gebruik: het meest voor geestelijke gezondheidszorg en het minst voor algemene zorg. Bovendien werd algemene zorg vaker gebruikt door gezinnen met een lage en gemiddelde sociaaleconomische status, met odds ratio's (95% -betrouwbaarheidsintervallen): 1,52 (1,23; 1,88) en 1,40 (1,17; 1,67); jeugdzorg voor jongeren in geval van ouderlijke scheiding, 2.07 (1.36; 3.17); en van speciaal onderwijs, 2,66 (1,78; 3,95); en geestelijke gezondheidszorg in het geval van speciaal onderwijs, 2,66 (1,60; 4,51). Discussie. Adolescenten met gedrags- en emotionele problemen gebruiken het vaakst algemene zorg. Het totale gebruik neemt met de leeftijd toe. De determinanten van gebruik variëren per type zorg.