2010 › Trails

TRAILS

2010

Zorggebruik: Socio-economic position predicts specialty mental health service use independent of severity of mental health problems in early adolescents. The TRAILS Study

Auteurs: Amone-P'Olak K, Ormel J, Oldehinkel AJ, Reijneveld SA, Verhulst FC, Burger H

Veel jongeren met psychische problemen krijgen geen hulp van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit is zorgwekkend omdat aangetoond is dat vroege interventie het beloop van de problemen ten gunste kan beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om er achter te komen door welke barrières niet iedereen die GGZ nodigt heeft deze zorg ook krijgt. Het doel van dit onderzoek was om te kijken in hoeverre sociaal-economische positie (SEP) voorspelt of een jonge adolescent geestelijke gezondheidszorg krijgt of niet, gegeven een bepaalde ernst van de klachten. Het idee was dat een hoge SEP zou samengaan met betere toegang tot de GGZ, o.a. als gevolg van meer kennis op het gebied psychische problemen. We veronderstelden dat we hierbij rekening moesten houden met de ernst van de psychische problemen omdat jongeren met een relatief hoge SEP minder psychische problemen hebben en daardoor minder kans hebben op contact met de GGZ. We hebben naar effecten van de aparte indicatoren van SEP (opleiding vader en moeder, beroep vader en moeder en gezinsinkomen) gekeken en naar de samenvattende maat voor SEP. Indien geen rekening werd gehouden met de ernst van de psychische klachten was er geen verband tussen SEP en het gebruik van GGZ. Dit gold voor zowel de aparte indicatoren als de samenvattende maat. Wanneer hier wel rekening mee werd gehouden was vooral de opleiding van de moeder en de samenvattende maat sterk voorspellend voor het gebruik van GGZ. Vergeleken met alleen basisschool hadden kinderen van een moeder met een universitaire opleiding een ruim drie keer zo grote kans om GGZ hulp te krijgen, los van de ernst van de klachten. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat er geen verband lijkt te bestaan tussen SEP en het gebruik van GGZ als men geen rekening houdt met de ernst van de klachten. Wanneer daar wel rekening mee wordt gehouden gaat hoge SEP samen met meer GGZ gebruik. Het is vooral een hoge opleiding van de moeder waardoor jonge adolescenten beter toegang tot de GGZ krijgen. Dit betekent dat vooral bij relatief laag opgeleide moeders vergroting van de kennis op het gebied van psychische problemen kan leiden tot meer gebruik van GGZ door jongeren.