Child temperament moderates the impact of parental separation on adolescent mental health. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Child temperament moderates the impact of parental separation on adolescent mental health. The TRAILS Study

 Het effect van echtscheiding van ouders tijdens de vroege adolescentie op externaliserend en internaliserend gedrag in de adolescentie was onderzocht in een longitudinale studie onder adolescenten (n=1274; leeftijd M=16.27; 52.3% meisjes). Er is rekening gehouden met de gedragsproblemen voorafgaand aan de scheiding. Gebaseerd op een doelframing-benadering werd onderzocht of het temperament van de jongere het effect van scheiding op specieke gedragsdomeinen modereert. Controlerend voor de overlap tussen de twee gedragsdomeinen werd gevonden dat scheiding kan leiden tot een stijging in externaliserende problemen maar niet in internaliserende problemen. Temperament van het kind modereerde deze relatie; scheiding leidde enkel tot een stijging in externaliserende problemen voor kinderen met een lage zelfcontrole terwijl scheiding enkel leidde tot een stijging in internaliserende problemen voor kinderen met een hoge angstigheid. De resultaten wijzen erop dat persoon-omgevinginteracties belangrijk zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van gedragsproblemen en dat deze interacties domeinspecifiek kunnen zijn.