Temperamental activation and inhibition in association with the autonomic nervous system in preadolescents › Trails

TRAILS

Temperamental activation and inhibition in association with the autonomic nervous system in preadolescents

Een avontuurlijk temperament gaat gepaard met een lagere hartslag
Kinderen kunnen behoorlijk verschillen in hun temperament. Het ene kind zoekt drukte, actie en spanning (actief temperament), het andere speelt bijvoorbeeld liever rustig thuis of leest een boek (teruggetrokken temperament). Temperament is vooral een kwestie van aanleg. Daarom wordt er gedacht dat verschillen in temperament terug te vinden zijn in het lichamelijke functioneren, zoals de hartslag. Het idee dat avontuurlijk ingestelde kinderen een lagere hartslag zouden hebben bestaat al lang, maar wetenschappelijke steun is er nog maar weinig. Een lagere hartslag kan een teken zijn van te weinig stimulatie in de hersenen (het zg. onderarousal), waardoor de persoon zich niet optimaal prettig voelt. Door stimulatie op te zoeken kan deze lichamelijke onderbelasting opgeheven worden, zo is het idee. In ons onderzoek hebben wij inderdaad als een van de eersten steun gevonden voor een lagere hartslag bij kinderen met een avontuurlijk temperament. Kinderen met een teruggetrokken temperament leken overigens in lichamelijk opzicht (d.w.z. hartslag en andere metingen van het autonome zenuwstelsel) goed te functioneren, dit in tegenstelling tot onze verwachtingen.