2008 › Trails

TRAILS

2008

Temperament: Stressgevoeligheid in de puberteit: invloed van ouderlijke depressie en sekse

Auteurs: Bouma EMC, Ormel J, Verhulst FC, Oldehinkel AJ

Het ervaren van stressvolle gebeurtenissen in de puberteit kan de kans op depressieve problemen verhogen. Maar niet alle jongeren worden depressief van stress, de een lijkt gevoeliger dan de ander. TRAILS probeert meer inzicht te krijgen welke factoren een verhoogde gevoeligheid veroorzaken in de adolescentie.
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat depressieve problemen vaker voorkomen bij meisjes dan bij jongens. In deze studie onderzoeken we of meisjes en jongens verschillen in hun gevoeligheid voor stressvolle gebeurtenissen. Een verhoogde gevoeligheid kan ook samenhangen met het voorkomen van depressies bij de ouders. De uitspraak “het zit in de familie” bevat een grote kern van waarheid. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat genen die een rol spelen bij de ontwikkeling van depressie voor een deel ook een rol spelen bij de ontwikkeling van iemand stressgevoeligheid. Daarnaast kunnen depressies van ouders effect hebben op hun opvoedingsgedrag en het functioneren van het gezin, waardoor ouders minder in staat zijn hun kinderen te troosten als die iets naars meemaken en op die manier de gevoeligheid voor stress verhoogd wordt.
In dit onderzoek van TRAILS zijn gegevens van 2127 jonge adolescenten en hun ouders gebruikt over stressvolle gebeurtenissen, depressieve problemen, , persoonlijkheid, opvoedingsgedrag en gezinsfunctioneren. De resultaten suggereren dat meisjes na stressvolle gebeurtenissen vaker depressieve problemen ontwikkelen dan jongens. Verder komt naar voren dat jongeren, van wie de ouders ooit depressief zijn geweest, gevoeliger zijn voor stress. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat dit verband veroorzaakt wordt door persoonlijkheid, negatief opvoedingsgedrag van de ouders of door een niet optimaal functioneren van het gezin.