2016 › Trails

TRAILS

2016

Stressfysiologische uitkomstmaten: Are cardiac autonomic nervous system activity and perceived stress related to functional somatic symptoms in adolescents? The TRAILS study

Auteurs: Janssens KAM, Riese H, Van Roon AM, Hunfeld JA, Groot PF, Oldehinkel AJ, Rosmalen JGM

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Functioneel somatische symptomen (FSS) zijn lichamelijke symptomen waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden kan worden.
  • FSS zijn veelvuldig in verband gebracht met stressvolle gebeurtenissen.
  • Het is onduidelijk welke psychologische en lichamelijke processen betrokken zijn bij de relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en FSS.

Wat deze studie toevoegt?

  • Jongeren die over het algemeen meer FSS rapporteren, ervaren meer stress voor, tijdens en na afloop van een stressvolle situatie dan jongeren die over het algemeen weinig FSS rapporteren.
  • De hartslagactiviteit voor, tijdens en na afloop van deze stressvolle situatie is niet gerelateerd aan de hoeveelheid FSS die jongeren doorgaans rapporteren.

Stressfysiologische uitkomstmaten: Cardiovascular reactivity as a mechanism linking child trauma to adolescent psychopathology

Auteurs: Heleniak C, McLaughlin KA, Ormel J, Riese H

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • De mate waarin de hoeveelheid bloed die het hart per minuut wegpompt verandert als gevolg van ervaren stress tijdens een lab taak wordt wel gebruikt als maat voor aanpassingsvermogen van het hart- en vaatstelsel aan deze stress.
  • Jeugdtrauma’s zijn geassocieerd met meer emotionele problemen en gedragsproblemen tijdens de adolescentie. Er is een theorie die voorspelt dat verschillen in het aanpassingsvermogen van het hart- en vaatstelsel aan stress een van de onderliggende mechanismen is die bijdragen aan het verklaren van deze relatie.

 Wat voegt deze studie toe?

  • Het aanpassingsvermogen van het hart- en vaatstelsel aan stress was lager bij deelnemers die jeugdtrauma rapporteerden vergeleken met deelnemers die een zorgeloze jeugd hadden gehad.
  • Een lager aanpassingsvermogen van het hart- en vaatstelsel aan stress was niet gerelateerd aan emotionele problemen, maar wel aan meer gedragsproblemen.

Link naar het artikel via Pubmed