Adolescent Personality: Associations With Basal, Awakening, and Stress-Induced Cortisol Responses › Trails

TRAILS

Adolescent Personality: Associations With Basal, Awakening, and Stress-Induced Cortisol Responses

Wat was al bekend over het onderwerp

  • Persoonlijkheid wordt vaak verondersteld samen te hangen met de hoeveelheid van  het stresshormoon cortisol.
  • Eerdere studies naar de relatie tussen persoonlijkheid en cortisol hebben soms wel en soms geen verband gevonden.
  • Deze eerdere studies hebben zich voornamelijk gericht op cortisol gemeten tijdens een stressvolle situatie

Wat deze studie toevoegt

  • Cortisol gemeten in rust (basale cortisol) is gerelateerd aan verschillende persoonlijkheidstrekken waaronder facetten van emotionele stabiliteit, extraversie en consciëntieusheid.
  • Andere cortisolmaten, zoals cortisol gemeten tijdens een stressvolle situatie, hangen niet samen met persoonlijkheid.