2013 › Trails

TRAILS

2013

Stressfysiologische uitkomstmaten: Self- or parent report of (co-occurring) internalizing and externalizing problems, and basal or reactivity measures of HPA-axis functioning: a systematic evaluation of the internalizing-hyperresponsivity versus externalizing-hyporesponsivity HPA-axis hyp

Auteurs: Hartman CA Hermanns VW, De Jong PJ, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • De lichamelijke reactie op stress, vaak gemeten via het stress hormoon cortisol, speelt een belangrijke rol bij psychische problemen.
  • In grote lijnen lijkt te zo te zijn dat emotionele problemen samenhangen met hoog cortisol en gedragsproblemen met laag cortisol, maar de verschillende studies leveren wisselende resultaten op.
  • De vraag is waar die verschillen vandaan komen: heeft het te maken met hoe psychische problemen wordt gemeten, of met hoe de lichamelijke stress reactie wordt gemeten?

Wat deze studie toevoegt:

  • Deze studie in jongeren bevestigde in grote lijnen dat emotionele problemen samenhangen met hoog cortisol en gedragsproblemen met laag cortisol.
  • We vonden dit alleen als cortisol werd gemeten na blootstelling aan sociale stress door middel van een spreekbeurt, en niet als cortisol werd gemeten direct na het ontwaken. Het verband tussen cortisol en psychiatrische problemen was sterker als de jongeren zelf aangaven hoeveel psychische problemen ze hadden dan als hun ouders dat aangaven.
  • De verschillende manieren waarop zowel de lichamelijke reactie op stress als psychische problemen worden gemeten zouden de wisselende resultaten in eerdere studies kunnen verklaren.