Timing matters: Long term effects of adversities from prenatal period up to adolescence on adolescents’ cortisol stress response. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Timing matters: Long term effects of adversities from prenatal period up to adolescence on adolescents’ cortisol stress response. The TRAILS study

Het menselijk lichaam reageert op spannende situaties met de afgifte van het stresshormoon cortisol. Afwijkingen in de hoeveelheid cortisol die wordt afgescheiden worden wel in verband gebracht met psychische problemen of het risico daarop, maar hoe die samenhang precies is, is nog verre van duidelijk. De afstemming van het HHB (hypothalamus-hypofyse-bijnierschors) systeem, dat de afgifte van cortisol regelt, is gevoelig voor invloeden van buitenaf, waaronder stressvolle gebeurtenissen in de (vroege) jeugd. In TRAILS is onderzocht in hoeverre de leeftijd van die stressvolle gebeurtenissen hierbij van belang is. Deze studie was gebaseerd op de theorie dat hersengebieden die het sterkst in ontwikkeling zijn het gevoeligst zijn voor stress; en welke gebieden dat zijn varieert tijdens de ontwikkeling. We hebben maten gemaakt voor de hoeveelheid stress rond de zwangerschap en geboorte, in de vroege kindertijd (0-5 jaar), late kindertijd (6-11), vroege adolescentie (12-13 jaar) en midden-adolescentie (14-15 jaar) en daarvan de samenhang bekeken met cortisolreacties op een sociale stresstest. Deze test vond plaats op circa 16-jarige leeftijd en bestond er uit dat de jongeren voor een videocamera een presentatie over zichzelf moesten geven en een hele moeilijke hoofdrekentaak moesten uitvoeren. Uit de resultaten bleek dat er inderdaad leeftijdseffecten zijn: stressvolle gebeurtenissen tijdens zwangerschap en kindertijd hingen vaak samen met hogere cortisolniveaus tijdens de test, terwijl stressvolle gebeurtenissen tijdens de adolescentie gepaard gingen met lagere niveaus.