Stressed-out? Associations between perceived and physiological stress responses in adolescents. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Stressed-out? Associations between perceived and physiological stress responses in adolescents. The TRAILS study

Spannende situaties gaan vaak gepaard met gevoelens van stress en onplezierigheid. Ook gaat de hartslag omhoog en zien we bij veel mensen meer een verhoogde afgifte van het stresshormoon cortisol. Hoe hangen die lichamelijke stressverschijnselen samen met de stress en onplezierigheid zoals mensen die ervaren? Dat is onderzocht met behulp van gegevens van de gedragsexperimenten, die tijdens de derde meting van TRAILS (leeftijd gemiddeld 16 jaar) bij 715 jongeren is afgenomen. Eén van de onderdelen van die gedragsexperimenten was een sociale stress test, waarbij de deelnemers een presentatie moesten houden voor een videocamera en een frustrerende hoofdrekentaak moesten doen. Zowel voor, tijdens, als na de test werden hartslag en cortisol bepaald en gaven de jongeren aan hoe ze zich voelden. Jongeren die zich het meest gestrest en onplezierig voelden hadden ook de grootste verhoging van hartslag en cortisol, maar erg sterk waren de verbanden niet. Hoe de jongeren zich aan het begin van het experiment voelden voorspelde niet hoe sterk hun hartslag en cortisolniveau omhoog zou gaan. Interessant is dat jongeren met de grootste hartslagverhoging tijdens de test zich achteraf het beste voelden; een sterke lichamelijke reactie op stress hoeft dus zeker niet ongunstig te zijn.