Self-assessed parental depressive problems are associated with blunted cortisol responses to a social stress test in daughters. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Self-assessed parental depressive problems are associated with blunted cortisol responses to a social stress test in daughters. The TRAILS study

. Psychoneuroendocrinology, 2011, 36(6):854-63.

Wanneer een vader of moeder last heeft van depressieve klachten is de kans groter dat hun kinderen depressief worden groter dan wanneer ouders geen klachten hebben. De kans op een depressie neemt ook toe na het meemaken van psychosociale stress. Een verhoogd risico voor depressie binnen families hangt mogelijk samen met genen die resulteren in een verstoorde reactie op psychosociale stress. In de huidige studie hebben we de relatie tussen depressieve problemen van de ouders en de reactie op stress van hun adolescenten kinderen bestudeerd. De data werd verzameld in het kader van de derde meting van het TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) onderzoek, een langlopende studie naar de ontwikkeling van een grote groep Nederlandse adolescenten. De gegevens van 330 adolescenten (gemiddelde leeftijd 16,04; 40.9% meisjes) die meededen aan een gestandaardiseerde sociale stress taak werden geanalyseerd. De stress taak bestond uit een spreekbeurt en moeilijk hoofdrekensommen. Voor, tijdens en na de stresstaak werden speeksel monsters verzameld waar later in het laboratorium cortisol (stress hormoon) geëxtraheerd kon worden. Vaders en moeders van de jongeren rapporteerden door middel van vragenlijsten over het voorkomen en de ernst van meegemaakt depressieve problemen. Er bleek een relatie te bestaan tussen de depressie van ouders en de cortisol reactie van dochters (F(3,133) = 3.90, p = .02), maar niet van zonen (F(3,193) = 0.27, p = .78). Meisjes, waarvan één of beide ouders ooit depressieve problemen hadden gehad vertoonden een afgevlakte cortisol response in reactie op de sociale stress test. Dit in tegenstelling tot meisjes waarvan de ouders nooit depressieve problemen hadden. Deze groep meisjes vertoonden, net als beide groepen jongens, de karakteristieke piek response. De relatie tussen ouderlijke depressie en de cortisol reactie in meisjes werd niet veroorzaakt door de hoeveelheid stress die meisjes hadden meegemaakt in hun leven. De statistische analyses werden gecorrigeerd voor roken en depressieve stemming van de adolescent. Het feit dat de ouderlijke depressie score gebaseerd was op zelf rapportage vragenlijsten die niet direct klinische DSM-IV diagnose reflecteerde kan als beperking van deze studie worden gezien.