2006 › Trails

TRAILS

2006

Stressfysiologische uitkomstmaten: Spontaneous baroreflex sensitivity in (pre)adolescents

Auteurs: Dietrich A, Riese H, Van Roon AM, Van Engelen K, Ormel J, Neeleman J, e.a.

Deze studie onderzocht de baroreflex gevoeligheid (baroreflex sensitivity, BRS) in een groot populatiecohort van 10-tot 13-jarige preadolescenten. De BRS is een geavanceerde maat voor de kwaliteit van de korte-termijn bloeddrukregeling. Een lage BRS is een belangrijke voorspeller van hart- en vaatziekten bij volwassenen en is ook gevonden in samenhang met psychopathologie, zoals depressie en angststoornissen. Bij kinderen is de BRS bijvoorbeeld ook bestudeerd in relatie tot kanker en diabetes melitus, als ook gedragsproblemen. De huidige studie rapporteert normale BRS waarden van preadolescenten uit de algemene bevolking, welke kunnen dienen als referentie voor het bepalen van een afwijkende BRS, van belang voor zowel onderzoekers als clinici. Bovendien onderzochten we het verband tussen de BRS en algemene demografische en anthropometrische parameters (geslacht, leeftijd, puberteit, lichamelijke activiteit, lichaamsgewicht). Een belangrijk resultaat was een lagere BRS bij preadolescenten met ernstige obesitas. Dit zou een voorspeller kunnen zijn voor toekomstige cardiovasculaire aandoeningen. Nader onderzoek is nodig om dit aan te tonen.