2005 › Trails

TRAILS

2005

Stressfysiologische uitkomstmaten: Determinants of salivary cortisol levels in 10-12 year old children; a population-based study of individual differences

Auteurs: Rosmalen JGM, Oldehinkel AJ, Ormel J, De Winter AF, Buitelaar JK, Verhulst FC
  • Het bijnierproduct cortisol, ook wel het stresshormoon genoemd, is van invloed op zowel stemming als gedrag. Het is vaak gesuggereerd, maar nooit bewezen, dat individuele verschillen in cortisolproductie de gevoeligheid voor psychopathologie zouden kunnen beïnvloeden. Om deze hypothese te onderzoeken, moet eerst bekend zijn welke factoren buiten psychopathologie de cortisolproductie bepalen.
  • Kinderen blijken onderling sterk te variëren in cortisolproductie. Een deel van deze verschillen wordt verklaard door het seizoen waarin de kinderen bemeten zijn (cortisolniveaus zijn hoger in de zomermaanden) en het geslacht van het kind (meisjes produceren meer cortisol dan jongens). Niet van invloed op de cortisolproductie zijn geboortegewicht, zwangerschapsduur, lengte-gewicht verhouding, puberteitsontwikkeling en kleine leeftijdsverschillen.