Cannabis gebruik en kwetsbaarheid voor psychose in de vroege adolescentie – een TRAILS studie › Trails

TRAILS

Cannabis gebruik en kwetsbaarheid voor psychose in de vroege adolescentie – een TRAILS studie

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Het gebruik van cannabis is gerelateerd aan een breed scala van psychische problemen, waaronder psychotische stoornissen.
  • Er is bewijs voor de zogenaamde ‘zelf-medicatie hypothese’ in deze relatie, waarbij psychotische symptomen voorafgaan aan cannabisgebruik.
  • Er is meer bewijs voor de zogenaamde ‘damage hypothese’, waarbij cannabisgebruik psychotische symptomen veroorzaakt.
  • Het is onduidelijk wat de volgorde is van dit verband tijdens de adolescentie.

Wat deze studie toevoegt:

  • Tijdens de adolescentie is er bewijs gevonden voor de zelf-medication hypothese, mogelijk omdat adolescenten met een kwetsbaarheid voor psychose cannabis gaan gebruiken voor de kalmerende of geruststellende effecten.
  • Er is ook bewijs gevonden voor de damage hypothese tijdens de adolescentie, mogelijk doordat het gebruik van cannabis neurobiologische veranderingen met zich mee brengt die kunnen leiden tot kwetsbaarheid voor psychose.