2013 › Trails

TRAILS

2013

Psychotische symptomen: Cannabis gebruik en kwetsbaarheid voor psychose in de vroege adolescentie – een TRAILS studie

Auteurs: Griffith-Lendering MFH, Wigman JTW, Prince van Leeuwen A, Huijbregts SCJ, Ormel J, Verhulst FC, Van Os J, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Het gebruik van cannabis is gerelateerd aan een breed scala van psychische problemen, waaronder psychotische stoornissen.
  • Er is bewijs voor de zogenaamde ‘zelf-medicatie hypothese’ in deze relatie, waarbij psychotische symptomen voorafgaan aan cannabisgebruik.
  • Er is meer bewijs voor de zogenaamde ‘damage hypothese’, waarbij cannabisgebruik psychotische symptomen veroorzaakt.
  • Het is onduidelijk wat de volgorde is van dit verband tijdens de adolescentie.

Wat deze studie toevoegt:

  • Tijdens de adolescentie is er bewijs gevonden voor de zelf-medication hypothese, mogelijk omdat adolescenten met een kwetsbaarheid voor psychose cannabis gaan gebruiken voor de kalmerende of geruststellende effecten.
  • Er is ook bewijs gevonden voor de damage hypothese tijdens de adolescentie, mogelijk doordat het gebruik van cannabis neurobiologische veranderingen met zich mee brengt die kunnen leiden tot kwetsbaarheid voor psychose.
Link naar publicatie