Vroeg trauma en familiale belasting in de ontwikkeling van het bredere psychose fenotype in de adolescentie › Trails

TRAILS

Vroeg trauma en familiale belasting in de ontwikkeling van het bredere psychose fenotype in de adolescentie

Milde psychotische ervaringen, zoals het af en toe horen van stemmen, of milde gevoelens van paranoia, komen vaak voor bij adolescenten. Voor de meeste jongeren gaan dit soort ervaringen vanzelf weer over en hoeven ze niet per sé te ontwikkelen tot een klinische psychotische stoornis. Maar voor een klein deel van de jongeren kunnen dit soort ervaringen wel voorspellend zijn voor latere psychopathologie. Een recente studie van Hanneke Wigman (Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht) en collega’s onderzocht het verloop van dit soort ervaringen in de TRAILS studie. Zij vonden dat er een klein groepje jongeren was dat, hoewel ze over het algemeen nog steeds naar school gingen en goed functioneerden, aanhoudende milde psychotische ervaringen had. Het bleek ook dat het ervaren van trauma, zoals gepest worden, of in aanraking gekomen zijn met geweld, de kans op het aanhouden van dit soort ervaringen vergrootte. Ook bleek, dat als ouders zelf in hun leven te maken hebben gehad met psychotische problematiek, de kans op aanhoudende milde psychotische ervaringen bijna 4x groter was voor hun kind. Er werd geen interactie gevonden tussen deze twee factoren; dit was mogelijk het gevolg van beperkte statistische power. Dit onderzoek laat zien dat er zelfs op het niveau van de algemene bevolking (dus lang voordat er klinische symptomen ontstaan) al een klein groepje jongeren is dat last heeft van aanhoudende milde psychotische ervaringen en dat deze persistentie wordt beïnvloed door zowel familiale als omgevingsfactoren. Dit biedt mogelijkheden tot het bekijken van mogelijkheden tot vroege interventie, die wellicht de ontwikkeling van dit soort milde psychopathologische ervaringen tot klinische stoornissen kan beïnvloeden of zelfs voorkomen.