Aanwijzingen voor een subtype van subklinische psychotische ervaringen dat aanhoudt, omgevingsafhankelijk is en verergert: een zes-jaar durende studie in de algemene populatie › Trails

TRAILS

Aanwijzingen voor een subtype van subklinische psychotische ervaringen dat aanhoudt, omgevingsafhankelijk is en verergert: een zes-jaar durende studie in de algemene populatie

Subklinische psychotische ervaringen in de adolescentie kunnen een indicatie zijn van een kwetsbaarheid voor psychose. Er is echter weinig bekend over de longitudinale ontwikkeling van deze kwetsbaarheid in de algemene populatie. Growth mixure modeling werd gebruikt om longitudinale trajecten van zelfgerapporteerde milde psychotische ervaringen, gemeten met de Youth Self Report, in kaart te brengen. Deze vragenlijst werd drie keer afgenomen in een periode van zes jaar in Trails, een prospectieve cohort studie van 2230 jongeren die vanaf hun 10e-11e levensjaar gevolgd zijn. Vier verschillende ontwikkelingstrajecten werden gevonden, van groepen met Lage, Afnemende, Toenemende en Persistente levels van subklinische psychotische ervaringen. De Persistente groep was geassocieerd met cannabis gebruik, vroeg trauma, ontwikkelingsproblemen en het behoren tot een etnische minderheid, met factoren die de transitie van subklinische psychotisch ervaringen naar klinische psychose voorspellen zoals frequentie van de ervaringen, secundaire stress, sociale en aandachtsproblemen en affectieve dysregulatie, met hoge levels van denkproblemen in hun kind zoals gerapporteerd door ouders en meer gebruik van geestelijke gezondheidszorg op T3. Deze associaties waren zwakker voor respectievelijk de Toenemende, de Afnemende en de Lage groep. De ontwikkeling van mogelijke latere psychotische problematiek vanuit vroege afwijkingen in de ontwikkeling hangt samen met de mate van interactie van omgevingsrisico factoren, die eerst zorgen voor persistentie en later voor ontwikkeling van zorgbehoefte. Meer inzicht in de dynamiek van kwetsbaarheid voor psychose in de algemene populatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van vroege interventie.