Antibodies to infectious agents and the positive symptom dimension of subclinical psychosis; the TRAILS study › Trails

TRAILS

Antibodies to infectious agents and the positive symptom dimension of subclinical psychosis; the TRAILS study

Schizofrenie is een zeldzame maar ernstige ziekte waarvan de oorzaak nog onbekend is. De ziekte manifesteert zich meestal met zogenaamde “positieve” symptomen, waarin positief betekent dat het verschijnselen zijn die zich normaal niet, maar bij ziekte wel manifesteren. Een positief symptoom is bijvoorbeeld een gedachte die vreemd, uniek en onveranderbaar is en dit kan bij voldoende ernst een vaste waan worden. Ook stemmen horen is een positief symptoom. Deze verschijnselen komen meer of minder subtiel in de gezonde bevolking voor. Dit op zich normale verschijnsel is in TRAILS gemeten met de CAPE (Community Assessment of Pscytoic Symptoms).
De jonge volwassenheid is een kwetsbare periode voor het ontwikkelen van schizofrenie. Een van de theorieën is dat dit komt omdat er op dat moment meer stress is, en daardoor virussen die al in het lichaam aanwezig zijn opeens actief kunnen worden en door invloed op de hersenen het gedrag kunnen veranderen. Vooral van herpesvirussen is bekend dat ze in de puberteit/adolescentie al veel voorkomen en de hersenen kunnen beïnvloeden.
Met deze studie hebben we in de 1176 gezonde deelnemers van TRAILS waar een CAPE van is afgenomen gekeken of het hebben van anti-stoffen tegen herpesvirussen en Toxoplasme samengaat met een verhoogde kwetsbaarheid voor subtiele positieve symptomen. Het hebben van anti-stoffen is een bewijs dat er blootstelling is geweest aan virus of bacterie.
Uitkomst van de studie is dat er bij de mannelijke deelnemers met een blootstelling aan EBV (Epstein Barr Virus) een verhoogde score op de CAPE wordt gevonden. EBV veroorzaakt de ziekte van Pfeiffer, maar besmetting gebeurt meestal zonder ziekteverschijnselen. Eerdere bloostelling aan andere herpesvirussen, o.a. HSV-1 (geeft koortslip), CMV (geeft net als Pfeiffer ook zwelling van lymfeklieren) en aan Toxoplasma Gondii (geeft Toxoplasmose) “voorspelde” niet positieve symptomen. Conclusie van de studie is dat er voordat zich echt schizofrenie ontwikkelt met heftige psychotische verschijnselen nog geen duidelijke aanwijzingen zijn dat herpes virussen en Toxoplasma al een invloed hebben. Dit omdat de subtiele positieve symptomen (die mogelijke een voorbode zijn voor schizofrenie) niet gerelateerd blijken aan blootstelling aan deze microben. Wel is een bewezen blootstelling van het EBV (“Peiffervirus) bij onderzochte mannen een factor die samengaat met hogere -maar nog steeds subtiele- psychotische verschijnselen in de CAPE.