2018 › Trails

TRAILS

2018

Pesten en populariteit: Zelfwaardering en sociale status zoals gezien door leeftijdsgenoten tijdens de vroege adolescentie, en voorspelling van eetpathologie op jong volwassen leeftijd

Auteurs: Smink FRE, Van Hoeken D, Dijkstra JK, Deen M, Oldehinkel AJ, Hoek HW

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Er wordt vaak gedacht dat een laag zelfbeeld de kans op het ontwikkelen van eetproblemen vergroot. Het is nog niet echt duidelijk of dit daadwerkelijk zo is.
 • Iemands zelfbeeld wordt onder andere bepaald door vergelijking met leeftijdgenoten. Zeker in de adolescentie spelen leeftijdgenoten een belangrijke rol.
 • Hoe iemand zichzelf ziet kan anders zijn dan hoe leeftijdgenoten tegen die persoon aankijken; het is belangrijk om deze twee zaken goed te onderscheiden.

Wat voegt deze studie toe?

 • In deze studie werd gevonden dat een laag zelfbeeld op elfjarige leeftijd, vooral een laag zelfbeeld met betrekking tot het uiterlijk, voorspelde of iemand ruim tien jaar later eetproblemen had.
 • Een lage populariteit onder leeftijdgenoten voorspelde eveneens eetproblemen. Verrassend genoeg hadden ook adolescenten die juist wel geliefd waren bij leeftijdgenoten meer kans op latere eetproblemen.
Link naar publicatie

Pesten en populariteit: Sociale voorspellers van welbevinden en functioneren bij jongvolwassenen (een TRAILS studie)

Auteurs: Richards JS, Hartman CA, Jeronimus BF, Ormel J, Reijneveld SA, Veenstra R, Verhulst FC, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Zowel de relatie van jongeren met hun ouders als die met vrienden voorspellen hoe ze gaan functioneren als volwassenen.
 • Hoe de relatie met ouders het effect van vriendschapservaringen beïnvloedt, en omgekeerd, is minder duidelijk.

Wat voegt deze studie toe?

 • Vooral de relatie van jongeren hun met ouders voorspelt later functioneren.
 • Of en hoe vriendschapservaringen tijdens de adolescentie later functioneren beïnvloeden hangt af van de relatie met de ouders.
 • Een goede relatie met ouders kan beschermen tegen negatieve vriendschapservaringen, en andersom, maar negatieve ervaringen met ouders en vrienden kunnen elkaars effecten versterken.
 • Het is belangrijk om de effecten van de relaties met ouders en vrienden samen te bestuderen.
Link naar publicatie