2017 › Trails

TRAILS

2017

Pesten en populariteit: Ontwikkeling van pesten in de adolescentie: voorgeschiedenis, uitkomsten en seksespecifieke patronen

Auteurs: Kretschmer T, Veenstra R, Deković M, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp? 

 • Pesten hangt samen met zelfcontrole, relaties met leeftijdgenoten en de gezinsomgeving, maar hoe precies is niet duidelijk. 
 • We weten dat slachtoffers van pesten een hoog risico hebben op emotionele problemen maar er is weinig bekend over mogelijke gevolgen voor de daders van pesten.

Wat voegt deze studie toe?

 • Adolescenten gaan minder pesten naarmate ze ouder worden.
 • Een lage zelfcontrole, afwijzing door leeftijdgenoten en opgroeien in een gezin zonder structuur en organisatie verhogen de kans om te gaan pesten. Populariteit onder leeftijdgenoten hangt niet samen met het risico om dader van pesten te zijn.
 • Meisjes die pesten hebben meer kans op later probleemgedrag en roken dan meisjes die niet pesten. Voor jongens werden dit soort verbanden niet gevonden. 

Pesten en populariteit: Hoe competent zijn pesters en slachtoffers in het zetten van normatieve ontwikkelingsstappen in de vroege volwassenheid?

Auteurs: Kretschmer T, Veenstra R, Branje S, Reijneveld SA, Meeus WHJ, Deković M, Koot HM, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Slachtoffers van pesten krijgen te maken met verschillende problemen, waaronder emotionele problemen, gedragsproblemen en lichamelijke klachten.
 • Daders van pesten, vooral meisjes, krijgen te maken met gedragsproblemen en gebruiken vaker alcohol en drugs.
 • Onbekend is of slachtoffers en daders ook meer problemen ervaren met normale aspecten in het leven van jongvolwassenen, zoals het vinden van een partner, het afmaken van een opleiding, financiële onafhankelijkheid en een gezonde levensstijl.
 • We weten ook weinig over de rol van ouderlijke steun als beschermende factor tegen nare gevolgen van pesten.

Wat voegt deze studie toe?

 • Slachtoffers van pesten zijn als jongvolwassene vaker afhankelijk van een uitkering dan jongeren die niet gepest werden.
 • Daders van pesten komen als jongvolwassene vaker in aanraking met de politie.
 • Verder hebben daders en slachtoffers van pesten niet te maken met veel meer problemen dan jongvolwassenen die niet bij pesten betrokken waren. 
 • Steun van ouders lijkt geen rol te spelen als beschermende factor tegen nare gevolgen van pesten.