2015 › Trails

TRAILS

2015

Pesten en populariteit: Structuur is belangrijk: de rol van hiërarchie in groepen (cliques) voor de relatie tussen sociale status van jongeren en agressie en prosociaal gedrag

Auteurs: Pattiselanno K, Dijkstra JK, Steglich CEG, Vollbergh WAM, Veenstra R

Wat was er al bekend over dit onderwerp?

 • Agressie en prosociaal gedrag hangen samen met sociale status en populariteit.
 • Binnen sommige groepen van leeftijdsgenoten is er veel concurrentie voor een hoge sociale status.
 • Om hun sociale status te behouden vertonen jongeren agressief gedrag om hun dominante positie onder leeftijdsgenoten te benadrukken. 

Wat voegt deze studie toe?

 • Er is een maat ontwikkeld die beschrijft hoe de sociale status in een groep opgebouwd is
 • In groepen met weinig verschillen in sociale status zijn jongeren agressiever maar ook prosocialer.
 • Deze effecten zijn sterker in groepen met alleen jongens of alleen meisjes.

Pesten en populariteit: Multifinality of peer victimization: maladjustment patterns and transitions from early to mid-adolescence

Auteurs: Kretschmer T, Barker ED, Dijkstra JK, Oldehinkel AJ, Veenstra R

Wat was al bekend

 • Slachtoffers van pesten hebben te krijgen met verschillende problemen, waaronder emotionele problemen, gedragsproblemen en lichamelijke klachten.
 • Methodologische beperkingen zorgen ervoor dat het nog niet duidelijk is welke van deze problemen het meest voorkomen bij jongeren die gepest worden.

Wat deze studie toevoegt

 • Emotionele problemen, zoals teruggetrokken en angstig zijn, komen vaker voor bij slachtoffers van pesten dan gedragsproblemen, zoals crimineel gedrag en agressie.
 • Jongeren die tijdens de adolescentie gepest worden hebben een groter risico om emotionele problemen te ontwikkelen dan jongeren die al eerder of nooit gepest zijn.
 • Programma’s gericht op slachtoffers van pesten kunnen zich het beste concentreren op emotionele problemen.

Pesten en populariteit: Redenen voor gedrag: verschillen tussen populaire, geaccepteerde en afgewezen jongeren

Auteurs: Dijkstra JK, Kretschmer T, Lindenberg S, Veenstra R

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Jongeren kunnen verschillende posities in een groep innemen: populair (als dominant worden gezien), geaccepteerd (als leuk worden gezien) en afgewezen (als niet leuk worden gezien).
 • In de goal framing theorie worden drie soorten redenen voor gedrag onderscheiden: (1) redenen gericht op de korte termijn, (2) redenen gericht op de lange termijn en op de persoon zelf; (3) redenen gericht op de lange termijn en op anderen.

Wat voegt deze studie toe?

 • De redenen voor gedrag van populaire jongeren zijn gericht op de lange termijn.
 • De redenen voor gedrag van geaccepteerde jongeren zijn gericht op de korte termijn. Als de redenen gericht zijn op de lange termijn, dan is de focus vooral op anderen en juist niet op de persoon zelf.
 • Afgewezen jongeren laten precies het tegenovergestelde patroon zien: de redenen voor hun gedrag hebben vooral te maken met henzelf en niet met anderen.
 • Populair, geaccepteerd of afgewezen zijn onder leeftijdsgenoten blijkt niet alleen een kwestie van gedrag, maar ook van redenen voor dat gedrag.