Generation of interpersonal stressful events: The role of social skills and early physical maturation in young adolescents. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Generation of interpersonal stressful events: The role of social skills and early physical maturation in young adolescents. The TRAILS study

Een gebrek aan sociale vaardigheden kan ertoe leiden dat jongeren in onaangename of ongunstige situaties belanden. In deze studie hebben we sociale vaardigheden onderzocht met betrekking tot twee van zulke situaties: gepest worden en conflicten met autoriteiten. Het bleek jongens vooral kans liepen om gepest te worden wanneer ze niet goed voor zichzelf op konden komen, terwijl voor meisjes een lage zelfbeheersing de grootste risicofactor was. Weinig zelfbeheersing voorspelde ook conflicten met autoriteiten, zowel voor jongens als voor meisjes. Dat gold nog in verstrekte mate voor jongens en meisjes die vergeleken met hun leeftijdgenoten lichamelijk vroeg rijp waren.