2011 › Trails

TRAILS

2011

Pesten en populariteit: Early Risk Factors for Being a Bully, Victim, or Bully/Victim in Late Elementary and Early Secondary Education . The longitudinal TRAILS study

Auteurs: Jansen DEMC, Veenstra R, Ormel J, Verhulst FC, Reijneveld SA

Pesten op school is een groot, wereldwijd probleem. Naar schatting is 15-25% van alle leerlingen is betrokken bij pesten; dit kan zijn als dader, als slachtoffer of als dader/slachtoffer. Er is veel bekend over de gevolgen van pesten. Over vroege risicofactoren voor pesten en gepest worden is echter minder bekend. Het doel van deze studie was na te gaan of emotionele- en gedragsproblemen op jonge leeftijd (4/5 jaar) en gezinskenmerken invloed hebben op betrokkenheid bij pesten op latere leeftijd (11-14 jaar). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een subsample (n=1526) van de TRAILS studie (Tracking Adolescents’ Individuals Lives Study). TRAILS is een prospectieve cohortstudie, de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen volgend vanaf de leeftijd van 10 jaar. De kinderen zijn woonachtig in het noorden van Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die al op jonge leeftijd agressief zijn op latere leeftijd (11-14 jaar) vaker betrokken zijn bij pesten: eerst als slachtoffer en later ook als pestkop. Ook kinderen uit lagere sociaal economische klassen lopen meer risico om betrokken te zijn bij pesten. Verder zijn kinderen die al op jonge leeftijd (4-5 jaar) motorisch sterk zijn op latere leeftijd (11-14 jaar) vaker een pestkop en lopen zijn minder risico om het slachtoffer van pesten te worden.
Dit onderzoek toont dat bepaald kleutergedrag zoals agressief gedrag en motoriek, geassocieerd is met betrokkenheid bij pesten. Door het vroegtijdig opsporen van risicofactoren kan tijdig een passende interventie worden ingezet om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Pesten en populariteit: Generation of interpersonal stressful events: The role of social skills and early physical maturation in young adolescents. The TRAILS study

Auteurs: Bakker MP, Ormel J, Lindenberg S, Verhulst FC, Oldehinkel AJ

Een gebrek aan sociale vaardigheden kan ertoe leiden dat jongeren in onaangename of ongunstige situaties belanden. In deze studie hebben we sociale vaardigheden onderzocht met betrekking tot twee van zulke situaties: gepest worden en conflicten met autoriteiten. Het bleek jongens vooral kans liepen om gepest te worden wanneer ze niet goed voor zichzelf op konden komen, terwijl voor meisjes een lage zelfbeheersing de grootste risicofactor was. Weinig zelfbeheersing voorspelde ook conflicten met autoriteiten, zowel voor jongens als voor meisjes. Dat gold nog in verstrekte mate voor jongens en meisjes die vergeleken met hun leeftijdgenoten lichamelijk vroeg rijp waren.