Same-Gender and Cross-Gender Likeability: Associations with Popularity and Status Enhancement. The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Same-Gender and Cross-Gender Likeability: Associations with Popularity and Status Enhancement. The TRAILS Study

In dit onderzoek is gekeken naar de relatie van populariteit, middelen gebruik, atletische vaardigheden, fysieke aantrekkelijkheid, en fysieke en relationele agressie met leuk gevonden worden door jongeren van het eigen geslacht en van het andere geslacht (N=3312, gemiddelde leeftijd 13.60, met 92.7% van de participanten in de leeftijdscategorie van 12 tot 14 jaar). De richting en de sterkte van deze relaties werden getoetst, evenals in hoeverre populariteit van invloed was op deze relaties (moderatie). Gegevens zijn afkomstig van peer nominaties in 172 klassen van 32 scholen. Vanuit een goal-framing perspectief is beargumenteerd dat voor het begrijpen van de relatie tussen populariteit en leuk gevonden worden, onderscheid moet worden gemaakt tussen kenmerken voor het verkrijgen van populariteit en kenmerken voor het behoud van populariteit. Ten eerste bleek dat populariteit vooral samenhing met leuk gevonden worden door jongeren van het andere geslacht. Ten tweede hingen kenmerken die bijdragen aan populariteit (d.w.z. middelen gebruik, atletische vaardigheden, en fysieke aantrekkelijkheid) ook positief samen met leuk gevonden worden door leeftijdsgenoten, terwijl kenmerken die nodig zijn voor het behouden van populariteit (d.w.z. fysieke en relationele agressie) negatief samenhingen met leuk gevonden worden. Verder bleek dat effecten deels afhankelijk waren van de referentie groep (d.w.z. seksegenoten of leeftijdsgenoten van het andere geslacht) en de populariteit van jongeren.