Spijbelen aan het einde van het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs: De invloed van sociale bindingen en zelfcontrole › Trails

TRAILS

Spijbelen aan het einde van het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs: De invloed van sociale bindingen en zelfcontrole

  • Doel van deze studie was om inzicht te bieden in de mate waarin spijbelen op betrekkelijk jonge leeftijd voorkomt en na te gaan in hoeverre dit risicogedrag voorspeld kan worden door sociale bindingen (Hirschi, 1969) en zelfcontrole (Gottfredson, & Hirschi, 1990).
  • Aan het einde van het basisonderwijs werd bij 13 procent van de kinderen gerapporteerd dat zij wel eens spijbelden. Twee jaar later was dit percentage opgelopen tot 19 procent. 5% van de kinderen (vaker jongens dan meisjes) spijbelt zowel op 11 als op 13.5 jarige leeftijd. Dus ver voor het einde van de leerplichtige leeftijd. Ouders maar ook leerkrachten hebben vaak geen weet van wie er spijbelt.
  • Met multinomiale logistische regressie hebben we gelijktijdig de invloed van de verschillende voorspellers onderzocht. Een belangrijke bevinding is dat zelfcontrole, wanneer het tegelijk met diverse bindingselementen in het model wordt opgenomen, geen voorspellende invloed heeft op al dan niet spijbelen.
  • De twee in het model opgenomen bindingselementen, emotionele binding (aan ouders en leerkrachten) en morele binding aan regels, hebben wel een effect op spijbelen. Kinderen uit een zwak sociaal milieu behoren ook bovengemiddeld vaak tot de groep met absenties. Vooral een goede band met ouders en leerkrachten is van belang voor het voorkomen van spijbelen.
  • Belangrijk voor preventie is dat de start van het spijbelen al valt te traceren in het basisonderwijs. Dus ver voor het einde van de leerplichtige leeftijd. Aanpakken van spijbelen is nuttig, want spijbelen vertoont grote overlap met ander probleemgedrag, waaronder heel nadrukkelijk delinquentie.