Herba CM › Trails

TRAILS

Herba CM

Herba, C. M., Ferdinand, R. F., Stijnen, T., Veenstra, R., Oldehinkel, A. J., Ormel, J. et al. (2008). Victimisation and suicide ideation in the TRAILS study: specific vulnerabilities of victims. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 867-876.

Eerder onderzoek toont een mogelijk verband tussen gepest worden en suïcide gedachten. In dit onderzoek hebben wij gekeken of (1) psychopathologie van ouders en (2) gevoelens van afwijzing (thuis en op school) het risico op zelfdodinggedachten voor slachtoffers van pesten (zowel slachtoffers als kinderen die zowel slachtoffer als pester zijn) verergerd.
Data zijn afkomstig van Nederlandse kinderen uit de algemene bevolking (N=1526, gemiddelde leeftijd=12.29 jaar). Met hulp van nominaties van klasgenoten zijn kinderen ingedeeld in 3 groepen: (1) alleen slachtoffer, (2) slachtoffer-pester (kinderen die slachtoffer zijn maar die ook pesten) en (3) niet erbij betrokken. Zelfgerapporteerde zelfdodinggedachten komen van twee items van de Youth Self-Report (Achenbach, 1991). Verder zijn nagevraagd: internaliserende en externaliserende problemen van de ouders, gevoelens van afwijzing thuis en sociaal welzijn in de klas.
Het verband tussen gepest worden en zelfdodinggedachten werde beïnvloed door internaliserende problemen van de ouders (niet door externaliserende problemen) en door gevoelens van afwijzing thuis. Slachtoffers (maar niet slachtoffer-pesters) waarvan de ouders internaliserende problemen hebben, hebben meer zelfdodinggedachten dan kinderen die niet betrokken waren met pesten. Slatoffers die meer afwijzing thuis voelen rapporteren ook meer zelfdodinggedachten. Er waren geen sekse verschillen in zelfdodinggedachten. Verassend was dat de slachtoffer-pester kinderen geen hoger niveau van zelfdodinggedachten hadden dan kinderen die niet betrokken waren bij pesten. Wij concluderen dat internaliserende problemen van ouders en afwijzing thuis, kinderen die op school gepest worden kwetsbaar maken voor zelfdodinggedachten.