The dyadic nature of bullying and victimization: Testing a dualperspective theory › Trails

TRAILS

The dyadic nature of bullying and victimization: Testing a dualperspective theory

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat pestkoppen machtiger zijn dan hun slachtoffers. Pestkoppen blinken niet uit doordat ze meer geliefd zijn. Ze zijn vooral machtig doordat ze eigenschappen hebben om anderen te domineren. Onderzoekers van TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) onderzochten de relatie tussen pestkoppen en slachtoffers. Daartoe gebruikten ze informatie van bijna duizend elfjarigen, afkomstig van 50 basisscholen. Aan alle leerlingen werd gevraagd wie pest jij? en door wie wordt jij gepest? Ongeveer 5 procent van alle relaties in een klas zijn pestrelaties. In deze relaties overmeesteren pestkoppen hun slachtoffers door meer dominant agressief te zijn. Pestkoppen willen nadrukkelijk aanwezig zijn. Daartoe gebruiken ze alle middelen. Van anderen in de rede vallen tot fysiek geweld. Pestkoppen zien agressie als een middel om iets te bereiken en ze gebruiken die strategie vaker dan anderen omdat ze hebben gemerkt dat het werkt. Ze kiezen dan met name slachtoffers die eruit liggen in de klas, waardoor anderen het niet snel opnemen voor het slachtoffer en zich keren tegen de dader. Slachtoffers zijn vrij kwetsbaar. Ze zijn bovengemiddeld angstig, geïsoleerd en afgewezen. Pestkoppen weten precies wie de kwetsbare kinderen zijn. En dat de slachtoffers door de klas verworpen worden past bij het streven van de pestkop om geen afkeuring op te roepen. Jongens zijn vaker daders van pesten, maar zijn even vaak als meisjes slachtoffer.