Bullying and victimization in elementary schools: A comparison of bullies, victims, bully/victims, and uninvolved preadolescents › Trails

TRAILS

Bullying and victimization in elementary schools: A comparison of bullies, victims, bully/victims, and uninvolved preadolescents

  • Onderzoek naar pesten betreft vaak maar enkele factoren en gegevens van één informant. Onderzoekers weten daardoor te weinig van de gezamenlijke effecten van verscheidene variabelen en het onderzoek wordt vertekend door de zogeheten ‘shared method variance’. Het gegevensbestand voor deze studie was wel gebaseerd op meerdere informanten en groot en rijk genoeg om te kunnen kijken naar meerdere factoren.
  • Geslacht, agressiviteit, isolement en afwijzing bleken het sterkst gerelateerd met pesten.
  • Afwijkend van eerdere bevindingen was dat niet alleen slachtoffers en dader/slachtoffers, maar ook daders afgewezen werden door klasgenoten en dat opvoedingskenmerken niet samenhingen met pesten.