2017 › Trails

TRAILS

2017

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Papachristou E

Papachristou E, Oldehinkel AJ, Ormel J, Raven D, Hartman CA, Frangou S, Reichenberg A. The predictive value of childhood subthreshold manic symptoms for adolescent and adult psychiatric outcomes. Journal of Affective Disorders. J Affect Disord. 2017 Apr 1;212:86-92. doi: 10.1016/j.jad.2017.01.038. Epub 2017 Jan 24.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Mensen met een bipolaire stoornis vertonen perioden met manische symptomen, zoals druk gedrag, veel praten, impulsiviteit en weinig slaap. Deze manische perioden worden vaak afgewisseld met depressieve perioden. Een bipolaire stoornis begint meestal in de adolescentie of (vroege) volwassenheid.
 • Eerder onderzoek heeft laten zien dat milde manische symptomen in de kindertijd het risico op een latere bipolaire stoornis kunnen verhogen.
 • Minder goed bekend is of vroege manische symptomen ook de kans op andere psychische problemen vergroten.

Wat  voegt deze studie toe?

 • Deze studie laat zien dat kinderen met manische symptomen op elfjarige leeftijd een verhoogde kans hebben op een bipolaire stoornis op negentienjarige leeftijd.
 • Vroege manische symptomen hangen niet duidelijk samen met de kans op een latere depressieve of angststoornis en ook niet met later alcohol- of drugsmisbruik.
 • Een eenvoudige vragenlijst voor ouders kan helpen om jongeren met een verhoogd risico op een bipolaire stoornis al op jonge leeftijd op te sporen.

Link naar het artikel via Pubmed

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Kretschmer T

Bullying development across adolescence, its antecedents, outcomes, and gender-specific patterns. Tina Kretschmer, René Veenstra, Maja Deković, Albertine J. Oldehinkel. Development and Psychopathology, 2017 Aug;29(3):941-955. doi: 10.1017/S0954579416000596. Epub 2016 Jul 15.

Wat was al bekend over dit onderwerp? 

 • Pesten hangt samen met zelfcontrole, relaties met leeftijdgenoten en de gezinsomgeving, maar hoe precies is niet duidelijk. 
 • We weten dat slachtoffers van pesten een hoog risico hebben op emotionele problemen maar er is weinig bekend over mogelijke gevolgen voor de daders van pesten.

Wat voegt deze studie toe?

 • Adolescenten gaan minder pesten naarmate ze ouder worden.
 • Een lage zelfcontrole, afwijzing door leeftijdgenoten en opgroeien in een gezin zonder structuur en organisatie verhogen de kans om te gaan pesten. Populariteit onder leeftijdgenoten hangt niet samen met het risico om dader van pesten te zijn.
 • Meisjes die pesten hebben meer kans op later probleemgedrag en roken dan meisjes die niet pesten. Voor jongens werden dit soort verbanden niet gevonden. 

Link naar het artikel via Pubmed