2015 › Trails

TRAILS

2015

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Bastiaansen JA

Bastiaansen, J.A., Cummins, T.D.R., Riese, H., van Roon, A.M., Nolte, I.M., Oldehinkel, A.J. , Bellgrove, M.A. A population based study of the genetic association between catecholamine gene variants and spontaneous low-frequency fluctuations in reaction time. PLOS ONE 2015, 10, 5, e0126461

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Er zit veel informatie verborgen in de manier waarop reactietijden schommelen over de tijd tijdens een simpele aandachtstaak
 • Langzame schommelingen in reactietijden hangen samen met aandachtsproblemen en ADHD
 • Dopamine  en noradrenaline spelen hier mogelijk een rol bij.

Wat voegt deze studie toe

 • Genetische varianten die het functioneren van dopamine  en noradrenaline bepalen hangen niet (sterk) samen met langzame schommelingen in reactietijden
 • Nieuwe studies zijn nodig om meer zicht te krijgen op de onderliggende biologische basis van schommelingen in reactietijden.

Link naar het artikel via Pubmed

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Heininga VE

Heininga VE, Oldehinkel AJ, Veenstra R, Nederhof E (2015) I Just Ran a Thousand Analyses: Benefits of Multiple Testing in Understanding Equivocal Evidence on Gene-Environment Interactions. PLoS ONE 10(5): e0125383. doi:10.1371/journal.pone.0125383

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Wetenschappelijke studies spreken elkaar vaak tegen. De tegenstrijdigheid wordt vaak verklaard door verschillen in studie-opzet, bijvoorbeeld de gebruikte (uitkomst-)maat. Maar het kan ook liggen aan hoe de statistische toetsen zijn uitgevoerd.
 • Zelfs als er in werkelijkheid geen verband bestaat, is de kans 5% dat het wel wordt aangetoond in een statistische toets. Het aantonen van een effect dat er in werkelijkheid niet is noemen we een vals positieve bevinding.
 • Het zou dus kunnen dat, in plaats van verschillen in studie-opzet, het wetenschappelijke beeld is vertekend door een over-publicatie van vals positieve bevindingen.

Wat deze studie toevoegt

 • Wij toetsten in TRAILS één voorbeeld van zo’n relatie die tot tegenstrijdige resultaten leidt, op meer dan duizend manieren (2160 manieren van 5-HTTLPR x stress à depressie) maar allemaal met kleine onderlinge verschillen in studie-opzet. Gemiddeld waren slechts 7,9% van alle statistische toetsen significant.
 • Dit is veel minder dan wij hadden verwacht op basis van de gepubliceerde wetenschappelijke bevindingen tot nu toe. Bovendien konden we dit lage percentage niet verklaren door middel van de verschillen in studie-opzet. De tegenstrijdigheden in de wetenschappelijke literatuur zouden dus kunnen voortkomen uit (eerder gepubliceerde) vals positieve bevindingen.
 • Aan de hand van dit voorbeeld laten wij zien dat vals positieven inderdaad een vertekend beeld kunnen gegeven. En dat je door middel van ontelbaar veel analyses erachter kan komen waar de tegenstrijdigheid precies vandaan komt.

Link naar het artikel via Pubmed

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Pattiselanno K

Pattiselanno, K., Dijkstra, J. K., Steglich, C. E. G., Vollbergh, W. A. M., & Veenstra, R. Structure matters: The role of clique hierarchy in the relationship between adolescent social status and aggression and prosociality. Journal of Youth and Adolescence 2015, 44(12): 2257-2274.

Wat was er al bekend over dit onderwerp?

 • Cliques van leeftijdsgenoten vormen een belangrijke context voor de sociale ontwikkeling van jongeren.
 • Vaak hebben leden in cliques min of meer een gelijke sociale status, maar er kunnen ook statusverschillen bestaan tussen deze leden.
 • Het is onbekend hoe deze statusverschillen gerelateerd zijn aan het gedrag van individuele leden. In deze studie gaat het specifiek over agressie en prosociaal gedrag.

Wat deze studie toevoegt?

 • Agressie en prosociaal gedrag zijn sterker gerelateerd aan individuele sociale status in cliques (met alleen meiden óf alleen jongens) waar er relatief meer jongeren met een hoge dan een lage status zijn. 
 • Deze associaties werden alleen gevonden in cliques met alleen jongens of alleen meiden maar niet in cliques met zowel jongens als meiden.

Link naar het artikel via Pubmed