2015 › Trails

TRAILS

2015

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Een cohort studie naar de associaties tussen langzame fluctuaties in reactietijden en genetische dopamine en noradrenaline varianten

Auteurs: Bastiaansen JACJ, Cummins TD, Riese H, Van Roon AM, Nolte IM, Oldehinkel AJ, Bellgrove MA

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Er zit veel informatie verborgen in de manier waarop reactietijden schommelen over de tijd tijdens een simpele aandachtstaak
 • Langzame schommelingen in reactietijden hangen samen met aandachtsproblemen en ADHD
 • Dopamine  en noradrenaline spelen hier mogelijk een rol bij.

Wat voegt deze studie toe

 • Genetische varianten die het functioneren van dopamine  en noradrenaline bepalen hangen niet (sterk) samen met langzame schommelingen in reactietijden
 • Nieuwe studies zijn nodig om meer zicht te krijgen op de onderliggende biologische basis van schommelingen in reactietijden.

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): I Just Ran a Thousand Analyses: Benefits of Multiple Testing in Understanding Equivocal Evidence on Gene-Environment Interactions

Auteurs: Heininga VE, Oldehinkel AJ, Veenstra R, Nederhof E

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Wetenschappelijke studies spreken elkaar vaak tegen. De tegenstrijdigheid wordt vaak verklaard door verschillen in studie-opzet, bijvoorbeeld de gebruikte (uitkomst-)maat. Maar het kan ook liggen aan hoe de statistische toetsen zijn uitgevoerd.
 • Zelfs als er in werkelijkheid geen verband bestaat, is de kans 5% dat het wel wordt aangetoond in een statistische toets. Het aantonen van een effect dat er in werkelijkheid niet is noemen we een vals positieve bevinding.
 • Het zou dus kunnen dat, in plaats van verschillen in studie-opzet, het wetenschappelijke beeld is vertekend door een over-publicatie van vals positieve bevindingen.

Wat deze studie toevoegt

 • Wij toetsten in TRAILS één voorbeeld van zo’n relatie die tot tegenstrijdige resultaten leidt, op meer dan duizend manieren (2160 manieren van 5-HTTLPR x stress à depressie) maar allemaal met kleine onderlinge verschillen in studie-opzet. Gemiddeld waren slechts 7,9% van alle statistische toetsen significant.
 • Dit is veel minder dan wij hadden verwacht op basis van de gepubliceerde wetenschappelijke bevindingen tot nu toe. Bovendien konden we dit lage percentage niet verklaren door middel van de verschillen in studie-opzet. De tegenstrijdigheden in de wetenschappelijke literatuur zouden dus kunnen voortkomen uit (eerder gepubliceerde) vals positieve bevindingen.
 • Aan de hand van dit voorbeeld laten wij zien dat vals positieven inderdaad een vertekend beeld kunnen gegeven. En dat je door middel van ontelbaar veel analyses erachter kan komen waar de tegenstrijdigheid precies vandaan komt.

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Structure matters: The role of clique hierarchy in the relationship between adolescent social status and aggression and prosociality

Auteurs: Pattiselanno K, Dijkstra JK, Steglich CEG, Vollbergh WAM, Veenstra R

Wat was er al bekend over dit onderwerp?

 • Cliques van leeftijdsgenoten vormen een belangrijke context voor de sociale ontwikkeling van jongeren.
 • Vaak hebben leden in cliques min of meer een gelijke sociale status, maar er kunnen ook statusverschillen bestaan tussen deze leden.
 • Het is onbekend hoe deze statusverschillen gerelateerd zijn aan het gedrag van individuele leden. In deze studie gaat het specifiek over agressie en prosociaal gedrag.

Wat deze studie toevoegt?

 • Agressie en prosociaal gedrag zijn sterker gerelateerd aan individuele sociale status in cliques (met alleen meiden óf alleen jongens) waar er relatief meer jongeren met een hoge dan een lage status zijn. 
 • Deze associaties werden alleen gevonden in cliques met alleen jongens of alleen meiden maar niet in cliques met zowel jongens als meiden.

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Aandachts- en andere gedragsproblemen hangen verschillend samen met schommelingen in reactietijden. De TRAILS studie

Auteurs: Bastiaansen JACJ, Van Roon AM, Buitelaar JK, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Fluctuaties in reactietijden hangen samen met verschillende psychiatrische aandoeningen.
 • Reactietijden kunnen in snelle of langzame golven op en neer gaan.
 • Jongeren met ADHD hebben vaak veel langzame fluctuaties in hun reactietijden.

Wat voegt deze studie toe?

 • Langzame fluctuaties in reactietijden zijn ook gerelateerd aan aandachtsproblemen die niet ernstig genoeg zijn voor een ADHD diagnose.
 • Aandachts-, emotionele, en gedragsproblemen hebben ieder een uniek fluctuatiepatroon. 
 • Er zit veel informatie verborgen in de manier waarop reactietijden schommelen over de tijd.

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Peer dislike and victimisation in pathways from ADHD symptoms to depression

Auteurs: Roy A, Hartman CA, Veenstra R, Oldehinkel AJ

 Wat was al bekend

 • Zowel ADHD als depressie kunnen samengaan met problemen in de omgang met leeftijdgenoten.
 • Jongeren met ADHD hebben een verhoogde kans om een depressie te ontwikkelen.

Wat voegt deze studie toe

 • In deze studie is onderzocht of de problemen die jongeren met ADHD (kunnen) hebben met leeftijdgenoten geheel of gedeeltelijk verklaren waarom deze jongeren vaak depressief worden.
 • Jongeren met ADHD werden vaker niet leuk gevonden of gepest door klasgenoten; deze twee problemen verhoogden de kans op een depressie.
 • Niet leuk gevonden of gepest worden verklaarde een deel van de samenhang tussen ADHD en depressie bij meisjes, maar niet bij jongens.

Overige (TRAILS en onderzoektechnieken): Cohort Profile update: The TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS)

Auteurs: Oldehinkel AJ, Rosmalen JGM, Buitelaar JK, Hoek HW, Ormel J, Raven D, Reijneveld SA, e.a.

Wat was al bekend

 • In 2008 zijn de opzet en kenmerken van TRAILS beschreven.
 • Sindsdien heeft het onderzoek een flinke ontwikkeling doorgemaakt.

Wat voegt deze studie toe

 • Dit artikel beschrijft welke veranderingen er hebben plaatsgevonden.
 • Het cohort heeft twee extra metingen meegemaakt en er zijn en vele nieuwe maten toegevoegd aan het bestand, zoals psychiatrische diagnosen en genetische gegevens.
 • TRAILS beslaat nu de hele periode tussen kindertijd en jongvolwassenheid.