Het verband tussen antistoffen tegen het Herpes Simplex Virus type 1 en cognitief functioneren bij jongeren › Trails

TRAILS

Het verband tussen antistoffen tegen het Herpes Simplex Virus type 1 en cognitief functioneren bij jongeren

Wat was al bekend over dit onderwerp

  • Psychiatrische stoornissen gaan vaak samen met problemen met planning en geheugen.
  • Bij patiënten met schizofrenie en bij patiënten met stemmingsstoornissen is gevonden dat problemen met planning en geheugen samenhangen met blootstelling aan het Herpes Simplex Virus type 1 in het verleden.
  • Blootstelling in het verleden aan het Herpes Simplex Virus kun je meten door antistoffen tegen dat virus te bepalen in het bloed.
  • In gezonde volwassenen is er ook een samenhang gevonden tussen de scores op testen van planning en geheugen en de aanwezigheid van antistoffen tegen het Herpes Simplex Virus type 1.


Wat deze studie toevoegt

  • Al op jonge leeftijd is er een samenhang te zien tussen antistoffen tegen het Herpes Simplex Virus type 1 en de scores op planning- en geheugentesten 2 jaar later.
  • Scores op planning- en geheugentesten hangen niet samen met antistoffen tegen andere herpes virussen dan het Herpes Simplex Virus type 1.
  • Dit zou kunnen betekenen dat blootstelling aan het Herpes Simplex type 1 virus de geheugenfunctie beïnvloedt, ook als er geen psychiatrische stoornis aanwezig is.