Buunk AP, Stulp G, Ormel J › Trails

TRAILS

Parental social status and intrasexual competitiveness among adolescents

Auteurs: Buunk AP, Stulp G, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp?

  • Hoewel bij de meeste diersoorten mannen intraseksueel competitiever zijn dan vrouwen, zijn er ook soorten waarbij vrouwen intraseksueel competitief zijn. Dit geldt vooral bij soorten waarbij de vrouw de primaire zorgverlener is, zoals mensen.
  • Mogelijk komt dit doordat mannen vroeger heel belangrijk waren voor levensonderhoud en veiligheid van vrouwen. Vrouwen moesten daardoor continu met elkaar concurreren om niet alleen de beste partner te krijgen, maar vooral om die ook te houden.
  • Geslachtsverschillen in intraseksuele competitie hangen ook samen met de sociale en economische status (SES): mannen trouwen wel met een lagere SES vrouw ("marry down"), vooral als ze mooi is, maar vrouwen zijn geneigd om een partner te kiezen met tenminste dezelfde SES ("marry up").
  • Er is weinig bekend of en hoe SES en geslacht de intraseksuele competitiviteit bij jongeren beïnvloeden.

Wat voegt deze studie toe?

  • Meisjes zijn intraseksueel competitiever als hun SES hoger is.. Bij jongens is het anders: jongens met lage SES zijn competitiever dan jongens met een gemiddelde SES en bijna even competitief als jongens met een hoge SES.
  • Alleen bij lage SES jongeren waren jongens intraseksueel competitiever dan meisjes. Deze bevindingen over intraseksuele competitie zijn mogelijk relevant voor professionals die met adolescenten en hun gezinnen werken, vooral bij hoge SES meisjes en lage SES jongens. 
Link naar publicatie