Risk score for predicting adolescent mental health problems among children using parental report only. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Risk score for predicting adolescent mental health problems among children using parental report only. The TRAILS study

Doelstelling
Een risicoscore opstellen wat betreft de kans op psychische gezondheidsproblemen bij adolescenten, alleen gebaseerd op gegevens van ouders en zonder potentieel stigmatiserende vragen wat betreft psychische gezondheid.

Methoden
We hebben op 16-jarige leeftijd een voorspellingsmodel voor psychische problemen afgeleid met behulp van door de moeder gerapporteerde gegevens, wat betreft 1676 kinderen van 11 jaar en ouder uit de algemene bevolking. Psychische problemen werden gedefinieerd als een score in de hoogste 15 procent op de gecombineerde Achenbach schalen. Het model werd gevalideerd in een afzonderlijk cohort (N = 336) van kinderen. Op basis van de uitkomsten werd een risicoscore geconstrueerd voor toepassing in de praktijk.

Resultaten
In het eerste cohort hadden 248 jongeren (14, 8%) psychische problemen bij de follow-up. Voorspellers in het uiteindelijke model waren geslacht, opleidingsniveau van de moeder, psychopathologie in de familie, prestaties voor wiskunde op school, vaak verhuizen, ernstige ziekte of overlijden in het gezin, echtscheiding van de ouders en mate van frustratie van het kind. Het model was goed gekalibreerd, vertoonde een goed onderscheidend vermogen (Area Under the Curve: 0,75 95% CI: 0,72 - 0,78) en had een goede validiteit. De risicoscore verdeelde kinderen in klassen met een risico variërend van 6,6 tot 52,2%.

Conclusies
Een risicoscore gebaseerd op alleen door ouders gerapporteerde gegevens en zonder items over psychische gezondheid schat nauwkeurig het vijfjaarlijkse risico op psychische problemen bij adolescenten uit de algemene bevolking. Kinderen met een hoog risico kunnen baat hebben bij verdere monitoring of interventies. De risicoscore kan met name geschikt zijn wanneer ouders een expliciete discussie over mogelijke psychische problemen van hun kind willen omzeilen.