Executive functioning shows differential maturation from early to late adolescence. Longitudinal findings from a TRAILS study › Trails

TRAILS

Executive functioning shows differential maturation from early to late adolescence. Longitudinal findings from a TRAILS study

Wat was er al bekend over het onderwerp?

  • Cross-sectionale studies suggeren dat executieve functies (zoals aandacht en werkgeheugen) zich tot in de adolescentie ontwikkelen. Dit is nog niet longitudinaal onderzocht. Ook lijken de verschillende functies zich in een verschillend tempo te ontwikkelen en hebben geslacht en sociaal-economische status hier mogelijk invloed op.

Wat deze studie toevoegt:

  • Uit deze studie blijkt dat inderdaad alle functies zich significant ontwikkelen tussen de vroege en late adolescentie en dat de mate waarin dit gebeurt, verschilt tussen de functies.
  • Jongens ontwikkelen zich over het algemeen wat meer, waarschijnlijk hebben ze een kleine achterstand die ze tijdens de adolescentie inhalen. SES heeft alleen invloed op volgehouden aandacht, waarbij jongeren met een hoge SES een voorsprong opbouwen ten opzichte van de lagere groepen.
  • Meer kennis over normale ontwikkeling is belangrijk om een afwijkende ontwikkeling (bijvoorbeeld door middelengebruik) beter te begrijpen.