Child Behavior Checklist - Mania Scale (CBCL-MS): Development and evaluation of a population-based screening scale for bipolar disorder › Trails

TRAILS

Child Behavior Checklist - Mania Scale (CBCL-MS): Development and evaluation of a population-based screening scale for bipolar disorder

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Bij een bipolaire stoornis is sprake van manische episoden, die vaak worden afgewisseld met depressieve episoden. Het is een ernstige aandoening die met veel beperkingen gepaard gaat.
  • Het is niet eenvoudig om een bipolaire stoornis, of een voorloper daarvan, al in een vroeg stadium te ontdekken.

Wat deze studie toevoegt:

  • Met behulp van TRAILS-gegevens is een vragenlijst ontwikkeld waarmee kan worden nagegaan of er een risico is op een bipolaire stoornis: de Child Behavior Checklist – Manie Schaal (CBCL-MS).
  • Op basis van deze studie lijkt de CBCL-MS een veelbelovende vragenlijst om bipolaire stoornissen op te sporen.