Benefits of extensive recruitment effort persist during follow-ups and are consistent across age group and survey method. The TRAILS study › Trails

TRAILS

Benefits of extensive recruitment effort persist during follow-ups and are consistent across age group and survey method. The TRAILS study

Tijdens de eerste dataverzamelingsronde (T1) heeft het TRAILS team extra veel moeite gedaan om zo veel mogelijk potentiële deelnemers over te halen. Op de korte termijn had dat gunstige effecten op de diversiteit van de deelnemers. Resultaten van TRAILS studies waren door die extra moeite beter te vertalen naar de hele bevolking. Inmiddels zijn gegevens over de vierde dataverzamelingsronde (T4) beschikbaar. Voor dit paper hebben we onderzocht in hoeverre die moeite ook op de lange termijn een gunstig effect gehad heeft op de diversiteit. Daarnaast heeft het TRAILS team ook bij de vierde dataverzamelingsronde extra veel moeite gedaan om deelnemers over te halen. We konden daardoor voor dit paper ook onderzoeken of de effecten vergelijkbaar zijn tussen verschillende leeftijden en methoden. We hebben makkelijk over te halen T4 deelnemers, moeilijk over te halen T4 deelnemers, T4 metinguitvallers en totaaluitvallers met elkaar vergeleken op gezinssamenstelling, sociaaleconomische status, intelligentie, opleidingsniveau, populariteit, middelengebruik en psychopathologie. Ten eerste vonden we dat meer dan 60% van de deelnemers die voor de eerste meting moeilijk over te halen waren om mee te doen, op T4 nog steeds meededen. De moeilijk over te halen deelnemers die afgevallen waren, verschilden niet van die 60% die op T4 nog steeds meedeed. Ten tweede vonden we dat de extra moeite die het TRAILS team op T4 gedaan heeft, een vergelijkbaar effect had als op T1. Het heeft de diversiteit van de deelnemers is op T4 vergroot.